Stian Aspaas. Foto: Sintef.

TEKSET 2016: Divisjonsopprykk; Gå for gull!

Satsning på settefisk både i form av nybygg, større fisk og lengre oppholdstid i landbaserte anlegg fører med seg nye krav til overvåkning og grønnere profil. Tekset konferansen arrangeres nå for tredje år på rad og vil fokusere på settefisknæringens framtidige plass i oppdrettsbildet. Er settefiskproduksjonen klar for å ta den rollen som forventes?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding melder Sintef at forvaltningen stiller stadig strengere krav til hva som må løses når man bygger nye anlegg eller utvider. Hva er egentlig status på forskriftsfesting av krav til teknologi og nybygg, og hvordan skal man løse dette for eldre anlegg?

–Det er viktig at vi møtes for å snakke sammen og dele erfaringer, da øker sannsynligheten for å fatte riktige beslutninger. Erfaringen viser at slike konferanser er nyttige for å skape en felles forståelse, forteller prosjektleder Stian Aspaas fra Sintef.

Felles utfordringer

- Rensing av avløpsvann fra settefiskanlegg har vært en pågående pine for mange i flere år, er løsningen snart på trappene? Vi tar opp status på oppsamling og tørking, samtidig som vi kaster et blikk på utnyttelsen av dette restproduktet. Det er flere spørsmål som må diskuteres for at settefisknæringa skal kunne utvikle seg på best mulig måte. Kan vi skape en gjenbruksarena for avløpsslam fra settefisk? Kan vi lykkes med å gjøre dette til en ressurs? Kan vi bedre hele næringens rykte ved å vise til stor grad av ressursgjenvinning i settefiskproduksjonen? Og vil forvaltningen legge til rette for denne type produksjon?, spør Sintef.

Aspaas håper å samle et like entusiastisk lag som i 2015 til disse diskusjonene; – På forrige Tekset kom det 250 deltakere for å diskutere stor settefisk og teknologiutvikling. Det viste igjen at en slik møteplass er veldig ønsket, og vi tror at årets program vil være like aktuelt og engasjerende.

Høye krav krever god kontroll

Settefisk har en betydelig rolle i forhold til prestasjon i sjø og reduksjon av smittepress. Konferansen vil ha innlegg og diskusjoner om hvilke teknologiske muligheter som finnes for overvåkning og kontroll med biomassen. –Vi vil også sette fokus på avl og få en oppdatering på hva og hvordan det jobbes for å lage effektive verktøy mot sykdom og parasitter, sier Aspaas. Dette er en viktig del av helhetsbildet.

Tekset arrangeres i Trondheim 2-3. februar 2016 .Konferansen arrangeres av Sintef Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norges Forskningsråd, VRI-Trøndelag, akvARENA og NCE Aquaculture.