Tombre Fjordfarm er en av to selskaper som har fått opphevet det opprinnelige vedtaket fra Mattilsynet. Foto: Tombre Fiskeanlegg.
Tombre Fjordfarm er en av to selskaper som har fått opphevet det opprinnelige vedtaket fra Mattilsynet. Foto: Tombre Fiskeanlegg.

To fikk medhold i klage om kapasitetsøkning

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg er Mattilsynets ferdig med å behandle fem av de syv klagene som kom på Mattilsynets vedtak. To av klagene fikk medhold i første instans. 

Publisert

I forbindelse med søknad om kapasitetsøkning behandlet Mattilsynet søknader om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av om farge på produksjonsområdet er oppfylt.

Mattilsynets regioner behandlet 66 saker i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 47 av sakene oppfylte kriteriene, mens 9 ikke gjorde det og fikk avslag. 10 søknader ble avvist; en pga. manglende luserapportering, en fordi det var søkt med data fra en annen lokalitet og åtte fordi søknadene kom inn etter søknadsfristen.

Mattilsynet skriver at syv av avslagene ble påklaget, og at deres regioner har til nå behandlet fem av klagene, der to fikk medhold. Disse to er Tombre Fjordfarm og Varde Fiskeoppdrett. 

- De to gjenstående klagene vil være behandlet av Mattilsynets regioner om kort tid, skriver de.

Klagesaker som ikke får medhold av Mattilsynets regioner, sendes til Mattilsynets hovedkontor for klagebehandling.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av oppfylte unntakskriterier, innbetaling av fastsatt vederlag m.v.