Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.
Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.

Mattilsynet sier nei igjen

Mattilsynet, Region Nord avslår Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS sin søknad om dispensasjon til produksjon av triploid laks i 2016. Det gjorde de også med NRS, som i etterkant fikk ja fra fiskeriministeren og skal sette ut 1,6 millioner fisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Avslaget på dispensasjonen gjelder lokalitetene Ytre Jøvik og Ytre Lavollsfjord, ifølge Mattilsynet.

De mener selskapene mangler dokumentasjon på god velferd.

Søknadene om dispensasjon fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS var begrunnet i å skaffe dokumentasjon på at produksjon av triploid laks er velferdsmessig forsvarlig. Slik dokumentasjon finnes ikke i dag. Derfor pågår det allerede en rekke forsøk med triploid laks.

Forsiktig tilnærming

Mattilsynet region Nord har vektlagt at det er nødvendig med en forsiktig tilnærming til hold av triploid fisk.

- Vår vurdering er at det av fiskevelferdsmessige årsaker ikke er behov for ytterligere utsett utover de pågående forsøkene med produksjon av triploid laks. Vi har vektlagt erfaringer og dokumentasjon fra tidligere produksjon av triploid laks i avslaget, sier Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Salten.

- Selv om Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS har laget nye planer og risikovurderinger i forkant av utsettet som de har søkt om, vurderer vi at risikoen er høy for at dette ikke vil fungere i praksis. Dette er bakgrunnen for at Mattilsynet har avslått søknad om utsett av triploid laks på lokalitet Ytre Jøvik og Ytre Lavollsfjord, legger han til.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS kan klage på Mattilsynets avslag.