Nå viser ny forskning at rognkjeks har høyere oksygenkrav enn laksen . Foto: Therese Soltveit

- Rognkjeksen har enda høyere oksygenkrav enn laksen

Det sier Professor Even Jørgensen ved Universitetet i Tromsø etter å nylig ha publiserte en studie i tidsskriftet «Aquaculture».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han har også en klar oppfordring til oppdrettere av rognkjeks:

- Spar ikke på vannet, sier han til kyst.no.

For dårlig vannkvalitet

Even Jørgensen er professor innen arktisk og marin biologi ved universitetet i Tromsø. Foto: Privat.

Bakgrunnen for forsøket var at medforfatter Atle Mortensen hadde vært på besøk ved flere rognkjeksanlegg.

- Atle opplevde en nokså ureflektert holdning til vannkvaliteten for fisken, men samtidig en erkjennelse av at det den gang ikke var publisert studier som gav oss kunnskap om rognkjeksens krav til vannkvalitet.

Ser effekt under 80 prosent

Etter dette satte de i gang et forsøk med ulik oksygenmetning over tid (55%, 69%, 81% og 96%), fordelt på fire behandlingsgrupper med til sammen 444 fisk.

- Fisken var fordelt i grupper som fikk nesten fullmettet vann – der det nesten ikke var reduksjon i oksygenmetningen i utløpsvannet, til en oksygenmetning på 55 prosent, der fisken måte anstrenge seg adskillig mer for å ta opp nok oksygen.

All fisk var under 100 gram og det ble gjort størrelsesmålinger underveis i den to måneders lange forsøksperioden. Samtidig tok de blodprøver jevnlig for å analysere innholdet av hormonet kortisol, som reflekterer fiskens stressnivå.

- Vi så redusert tilvekst på fisken som hadde 80% oksygenmetning i vannet, sammenlignet med de som gikk på fullmettet vann. Ved 60 prosent så vi kraftige stresseffekter, og på gruppen som fikk 55 prosent måte vi avbryte forsøket halvveis av velferdshensyn.

Jørgensen sier at oppdrettere bør sørge for at oksygenmetningen i rongkjekstanken ikke bør komme under 80 prosent i avløpsvannet.

- Poenget er helt klart, oppdretter skal ikke spare på vannet.

Kan være viktig i merdene

Masterstudenten Ada Haatuft var en viktig ressurs for gjennomføringen av eksperimentet. Foto: Privat.

Professoren trekker frem at selv om forsøket ikke tok for seg rognkjeks på en størrelsen da den brukes som rensefisk, og vet enda ikke hvordan større rognkjeks håndterer reduserte oksygenmetninger.

- Vi vet at under visse forhold kan oksygenmetningen være problematisk i merdene. Det finnes masse data på dette. For eksempel ved høy temperatur, eller ved nattestid når alger tar opp oksygen, kan oksygenmetningen bli lav. Om man kombinerer det med luseskjørt - kan oksygenmetningen synke betraktelig.

Han legger til at artene kan tåle lavt oksygennivå i en periode – men ikke over lengre tid.

Ikke en tolerant art

Jørgensen sier at rognkjeksen har et enda høyere oksygenkrav enn laksen, og påpeker samtidig at den vitenskapelige litteraturen ikke fullverdig er på det studiet.

- Men hverken laks eller rognkjeks er særlig tolerante for lav oksygen, selv om det har vært et betydelig større fokus på laks enn på rognkjeksen.

- Selv om rognkjeksen kan oppfattes som en sedat art, som man skulle tro den var relativt robust i forhold til oksygenmetning i vannet, så var det, det stikk motsatte vi så, oppsummerer han.