Prinsipp utviklingskonsesjonar. Foto: Eide Fjordbruk.
Prinsipp utviklingskonsesjonar. Foto: Eide Fjordbruk.

Det er søkt utviklingskonsesjoner for enorme volum

Det er nesten søkt om 25 prosent økt MTB-kapasitet gjennom utviklingskonsesjonene. Hvor mange som faktisk vil få, er ennå umulig å slå fast. Ett fylke peker seg ekstra ut som «vekstfylke».

Publisert

For øyeblikket er det søkt om 238 konsesjoner på tilsammen 185 640 tonn MTB gjennom ordningen utviklingskonsesjoner.

Hele tilsvarende 23 % av dagens MTB utgjør de utviklingskonsesjonenene det er søkt om, men der avgjørelse ikke er tatt. Datakilde: Fiskeridirektoratet.
Hele tilsvarende 23 % av dagens MTB utgjør de utviklingskonsesjonenene det er søkt om, men der avgjørelse ikke er tatt. Datakilde: Fiskeridirektoratet.

I tillegg vet vi at Nekst vil søkte om 15 stk på 11 700 tonn.

Et volum på 186 tusen tonn er cirka 23 prosent av dagens 798 tusen tonn MTB som er summen av alle kommersiell matfiskkonsesjoner (inkl grønne, de med 5% økning og økologiske). Denne mengden er fordelt på 961 konsesjoner.

Ser man på i hvilke fylker det søkes utviklingskonsesjoner til er det ett fylke som peker seg ut, og det er Nordland. I dette fylket er cirka en tredjedel av alle de omsøkte konsesjonene hjemmehørende.

Ellers er det relativt jevnt fordelt med en liten topp i Hordaland og i Sogn og Fjordane.