Søker utviklingskonsesjoner på GRAS-konsept. Illustrasjon: Bolaks/LiftUp.
Søker utviklingskonsesjoner på GRAS-konsept. Illustrasjon: Bolaks/LiftUp.

Søker utviklingstillatelser på GRAS-konsept

Bolaks AS og Lift Up AS, samarbeider om ny teknologi for oppsamling av fiskeslam og søker om seks utviklingstillatelser.

Publisert

Prosjektet har fått navnet GRAS (Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam) og har tatt mål av seg til å muliggjøre oppsamling av slam i stor skala. Løsningen består av traktformede oppsamlere som installeres direkte under merden, og som blir holdt oppe av flyteelementer på utsiden av merden, melder selskapet.

- Med denne teknologien har vi god tro på at vi skal kunne øke produksjonen vår av matfisk uten å legge beslag på nye arealer og samtidig også redusere belastningen på den marine biotopen under lokalitetene. I tillegg kan vi bygge videre på utstyr, infrastruktur og metodikk som vi i næringen har opparbeidet kompetanse på i flere titalls år, sier daglig leder Bjørg Holmefjord Antonsen i Bolaks.

Lift Up har lang erfaring som utstyrsleverandør og har lenge vært internasjonalt markedsledende innen systemer for dødfiskhåndtering. Siden 2012 har selskapet prøvd ut ulike metoder for oppsamling av slam fra oppdrettsmerder i sjø, og har bl.a. i samarbeid med NIBIO gjort forsøk med fiskerslam som plantegjødsel med lovende resultater.

- Vi ser på fiskeslam som en ressurs med stort unyttet potensial, både som biogasskilde og som komponent i plantegjødsel, sier daglig leder Liam Heffernan i Lift Up.

- Dersom vi lykkes med å samle opp slam effektivt i stor skala vil det også bli mulig å få på plass en verdikjede som kan ta ut verdipotensialet i slammet som både energikilde og gjødsel. Dette vil også kunne gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

En spennende tilleggsfunksjon for oppsamleren skal også testes ut som en del av prosjektet. Ved å heve og senke oppsamleren vil den kunne fungere som en lukket enhet ved trenging og behandling av fisk.

- Vi ser frem til å kunne teste denne nye teknologien i full skala. Det er som kjent store proporsjoner i dagens merdteknologi og mange faktorer som påvirker utformingen av våre tekniske løsninger. Vi legger dessuten vekt på at slamoppsamlingsteknologien skal kunne tas i bruk med de fleste av de eksisterende merd- og flåteløsningene. På sikt ønsker vi å legge til rette for en fullintegrert slamoppsamlingsteknologi basert på de samme prinsippene, avslutter Liam Heffernan.