En skal ut og en ny kommer inn. Camilla Solheim Nore har god kjennskap til YoungFish da hun var med under oppstarten av organisasjonen i 2014. Fotomontasje: Kyst.no

Gir seg som leder av YoungFish - Hun tar over

Carl Johan A. Sandberg takkes av som leder av YoungFish, Camilla Solheim Nore tar over. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

YoungFish gjennomførte onsdag 30.09 sin årlige generalforsamling, noe forsinket grunnet Covid-19 pandemien. Generalforsamlingen ble gjennomført virtuelt. På dagsorden sto gjennomgang av årsrapport, forslag til vedtektsendringer og innstilling til styreverv fra valgkomite. 

Årsrapporten som blant annet summerte opp 31 treff, over 2300 medlemmer og gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere ble vedtatt. Det samme gjorde forslag til vedtektsendring som sier at medlemmer av YoungFish nå kan være til og med 39 år. YoungFish er en nettverksorganisasjon for unge i sjømatnæringen under 40 år. 

Ønsket ikke gjenvalg

Etter seks og ett halvt års god innsats hadde styreleder Carl Johan A. Sandberg meldt på forhånd at han ikke ønsket gjenvalg. Hva angår innstillingen fra valgkomite ble denne ved åpen votering enstemmig vedtatt. Camilla Solheim Nore tar rollen som styrets leder, Piotr Wingaard rollen som nestleder, og Teodor Strand-Johansen er nytt styremedlem. Utdrag fra valgkomiteens bakgrunn som følger.

Kandidaten innstilt som leder har god kjennskap til YoungFish da hun var med under oppstarten av organisasjonen i 2014. Ettersom nåværende styreleder Carl Johan ikke ønsket gjenvalg, formidlet Camilla sitt kandidatur til å lede YoungFish i den kommende perioden. Med sin brede erfaring fra organisasjonsarbeid og med tidligere ansvar for å lede organiseringen av YoungFish-konferansen, mener valgkomiteen at Camilla Solheim Nore egner seg godt til å innta styrelederrollen. 

Utvider gradvis

Kandidaten innstilt som styremedlem har ikke tidligere besittet styreverv i YoungFish. Teodor Strand-Johansen ble tidligere i vår satt til å lede YoungFish sin nysatsing i Nord-Amerika. Teodor er bosatt i USA og med YoungFish sitt friske mål om å gå gradvis utover landegrensene, vil Teodor med sin internasjonale erfaring være en verdifull ressurs som styremedlem i styret. 

Ettersom innstilt leder allerede er sittende i styret med virke som nestleder, ser valgkomiteen for seg følgende endring som en konsekvens av innstillingen. Valgkomiteen foreslår å innstille sittende styremedlem Piotr C. Wingaard som nestleder i kommende periode. Styrets sammensetning ut ifra innstillingen vil da se slik ut: 

  • Leder: Camilla Solheim Nore (innstilt) 
  • Nestleder: Piotr C. Wingaard (innstilt) 
  • Styremedlem: Teodor Strand-Johansen (innstilt) 
  • Styremedlem: Ada Christine Haatuft
  • Styremedlem: Stine Egeland (leder YF Øst)
  • Styremedlem : Helene Lund (leder YF Vest)
  • Styremedlem: Elise Indal Klaussen (leder YF Nord)
  • Styremedlem: Hanna Kristi Bakke-Jensen (leder YF Midt)

- Etter givende år i styret til YoungFish ønsker jeg nå å sende stafettpinnen videre. Jeg er klar for nye utfordringer. Det har vært fantastisk kjekt å være med på reisen til YoungFish, og attpåtil som leder. Det er nå betryggende at Camilla med et kompetent styre skal ta organisasjonen videre. Jeg ønsker å takke alle de fantastiske folkene som har vært med å bygge YoungFish til den nettverksarenaen vi drømte om i utgangspunktet. Jeg vil savne å lede organisasjonen, men kan heldigvis følge den en del år som medlem, samt gjennom valgkomiteen, sier Carl Johan A. Sandberg.

- Først og fremst vil jeg nytte anledningen til å takke Carl Johan for hans innsats og det gode samarbeidet. Han har vært en god ambassadør for både YoungFish og sjømatnæringen. Jeg ser med stor glede fram til å ta fatt på ett nytt verv og er veldig takknemlig for tilliten. Det er en veldig fin gjeng jeg har med meg. Vi som organisasjon går en spennende fremtid i møte, blant annet med internasjonal utvidelse, sier Camilla Solheim Nore.