Patricio Bustos i ADL Diagnostic Chile og Jørn Ulheim, CEO i PatoGen. Foto: PatoGEN/ADL.

Patogen og ADL inngår samarbeid

Fiskehelse- og analyseselskapene PatoGen AS og ADL Diagnostics SpA inngår et forpliktende samarbeid med fokus på muligheter i Chile i første omgang.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 ADL Diagnostics Chile SpA opererer det største lab nettverket for fisk i Chile og leverer ulike produkter og tjenester, inkludert omfattende forskning. PatoGen AS er største leverandør av forebyggende fiskehelsetjenester i Norge og Skottland. De to selskapene vil opptre hver for seg i markedene, men vil dele på laboratorietjenester og etablere felles utviklingsprosjekter, melder selskapene i en pressemelding.

- Etter at PatoGen besluttet å etablere seg i Chile viste samtalene med ledelsen i ADL at selskapene her en felles motivasjon for å utvikle nye og bedre løsninger som hjelper oppdrettsselskaper å forbedre produksjonen av fisk, sier CEO i PatoGen Jørn Ulheim.

- Strukturen i Chile på fiskehelseområdet er slik at PatoGen velger å etablere et strategisk samarbeid med en lokal partner på utvalgte områder, fortsetter Ulheim.

Patricio Bustos, administrerende direktør i ADL legger til at denne alliansen er gjensidig nyttig siden den komplementerer og forsterker kunnskapen til begge selskapene.

- Tatt i betraktning den ledende posisjonen begge selskapene har etablert i hvert sitt marked som består av de to største lakseproduserende landene i verden, ADL og PatoGen vil forsøke å samle visjon, ekspertise og teknologi. Det strategiske samarbeidet vil legge grunnlaget for å gi kundene tilgang til innovative produkter som bedrer lønnsomheten i produksjonen av fisk, avslutter Bustos.