Prinsippskisse av det lukkede merd konseptet til AkvaDesign, som nylig fikk tildelt to utviklingstillatelser. Foto: AkvaDesign.
Prinsippskisse av det lukkede merd konseptet til AkvaDesign, som nylig fikk tildelt to utviklingstillatelser. Foto: AkvaDesign.

Slik vil AkvaDesign drifte sine utviklingstillatelser

AkvaDesign AS fikk nylig gladnyheten om at de har blitt tildelt to utviklingstillatelser. Daglig leder Anders Næss, forteller hvordan de vil sette opp driften fremover.

Publisert

AkvaDesign søkte opprinnelig om ti utviklingstillatelser, men fikk bare en tillatelse av Fiskeridirektoratet. Vedtaket ble klaget inn til Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD), og nylig fikk selskapet tildelt enda en tillatelse.

Stortingspolitikere Margunn Ebbesen (H) og Kjell-Børge Freiberg (Frp) kom med gode nyheter til AkvaDesign under offisiell åpning av nytt "megasmolt"-anlegg. Bakerst i bildet ser du en glad driftsleder Johannes Kvalø Grønmo. Foto: AkvaDesign/AkvaFuture AS.
Stortingspolitikere Margunn Ebbesen (H) og Kjell-Børge Freiberg (Frp) kom med gode nyheter til AkvaDesign under offisiell åpning av nytt "megasmolt"-anlegg. Bakerst i bildet ser du en glad driftsleder Johannes Kvalø Grønmo. Foto: AkvaDesign/AkvaFuture AS.

Under den offisielle åpningen av det nye anlegget på lokaliteten Andalsvågen, annonserte Stortingspolitiker Kjell-Børge Freiberg (Frp) samtidig om NFD sitt vedtak om tildeling av å gi to utviklingstillatelser til AkvaDesign AS.

Les også: AkvaDesign med 5 kilos på 14 måneder

To utviklingstillatelser tildelt

Daglig leder Anders Næss sier til Kyst.no at de hadde fått ett nyss om at det kanskje var mer enn åpning som ville skje denne dagen, og opplyser at stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H) stod for den offisielle åpningen av det nye “megasmolt”-anlegget, mens Frp-politiker Kjell-Børge Freiberg slapp nyheten om at selskapet fikk tildelt konsesjonene. 

- Det tildeles to utviklingskonsesjoner, slik at man kan flytte denne næringen fremover og inn i fremtiden, sa Freiberg, til stor jubel fra de ansatte i selskapet.  

Margunn Ebbesen fikk deretter være med å sette ut fisk i den lukkede merden på lokaliteten, sammen med driftsleder Johannes Kvalø Grønmo.

Hun ønsket fisken lykke til på ferden med å bli stor å sterk.

Næss sier det er veldig godt å få en endelig avklaring på hvor mange tillatelser selskapet får tildelt.  

- Det er veldig positivt, nå kan vi fortsette utviklingen av konseptet, legger han til. 

Ny type lukkede merder

 Daglig leder Anders Næss sier det er veldig godt å få en avklaring på hvor mange tillatelser selskapet får. Foto: Kyst.no.
Daglig leder Anders Næss sier det er veldig godt å få en avklaring på hvor mange tillatelser selskapet får. Foto: Kyst.no.

AkvaDesign vil utvikle en type semi-lukket anlegg i sjø gjennom utviklingstillatelsene. Ifølge søknaden til Fiskeridirektoratet vil konseptet kunne gi et bidrag til en videre miljømessig vekst innen norsk lakseproduksjon. Det fremholdes videre at konseptet har en arealbesparende effekt ved at anlegget kan benyttes på lokaliteter som i dag normalt ikke ville blitt klarert for oppdrett med åpne merder.

Næss sier at de søkte både FoU-tillatelser og utviklingstillatelser med sitt utviklingsprosjekt for lukkede merder. 

- Forskningstillatelsene er overført datterselskapet vårt AkvaFuture for å få et eget fokus på oppdretts- og forskningsbiten. NFD og Fiskeridirektoratet skriver at forskningstillatelsene skal inngå i utviklingsprosjektet. Vi samlokaliserer og samdrifter derfor forskning- og utviklingstillatelsene i samme utviklingsprosjekt, forteller Næss. 

Utviklingskonsesjonene og FoU-konsesjonene forteller han skal samlokaliseres på alle lokalitetene.

AkvaDesign:

  • Selskapet har totalt 30 fast ansatte, og kontorer i havnegata i Brønnøysund, sammen med datterselskapene AkvaFuture og AkvaDesign Systems.  
  • Selskapet drifter de tre lokalitetene Sæterosen, Andalsvågen og Hamnsunde. 
  • Totalt har de akkuratt nå cirka 1,4 millioner fisk i merdene. 

- Vi vil drive ytterligere forskning, utvikling og uttesting på alle tre lokaliteter vi har fremover, påpeker han. 

Mer eksponert 

Selskapet har FoU-anlegg for matfisk på Sæterosen og nytt anlegg for “megasmolt” på Andalsvågen. Hvor storsmolten skal bli 600-900 gram før den overføres alternerende til de to andre lokalitetene for å ta fisken frem til slaktevekt. 

- Lokaliteten Hamnsundet ligger mer eksponert til og bygges nå umiddelbart etter tilsagnet om de to utviklingstillatelsene, hvor myndighetene ønsker at vi teste ytterligere for styrkeberegninger og modellering av den lukkede merden, forklarer Næss.

Flere store endringer

Han legger til at de i en tidligere fase har laget mindre ikke-kommersialiserbare piloter av lukkede merder, som for utenforstående tilsynelatende kanskje ser ganske likt ut som utviklingsprosjektet de nå har søkt om å få utvikle, men han presiserer at det er mye som er forskjellig. 

- Vi har gjort mange tiltak og endringer i blant annet design og funksjonalitet. Til det nye konseptet skal vi ha flyteringer i betong, som gjør at dette lukkede konseptet vi bli helt annerledes oppbygd enn tidligere lukkede merder vi har. Flyteringen i betong og den lukkede posen er adskilte, men sammenkoblet. Til betongringen er det tilkoblet en rømmingsnot for dobbel sikring mot rømming.

- Merdene er designet på en slik måte at de kan kobles direkte til en nabomerd, dette sparer areal, øker driftssikkerheten og forbedrer og forenkler det operasjonelle gjennom at hele anlegget blir en stor plattform, forklarer han. 

- Allerede mye erfaring

Næss påpeker at de er kommet godt i gang med utviklingsprosjektet, ettersom de har jobbet på spreng gjennom forskningskonsesjonene, mens saksbehandlingen har pågått. 

- Vi har fått mye erfaring fra lokaliteten Sæterosen blant annet, hvor vi har testet dette konseptet i nesten to år, legger han til. 

Nå ser han frem til å ta dette utviklingsprosjektet videre, og ser allerede at dette er veien å gå for å skape en miljømessig bærekraftig vekst innen norsk lakseproduksjon.