Fisken ble testet i trykktank som kunne utsette den for både over- og undertrykk.

Fagartikler:
Gassover­metning i oppdretts­næringen

Hva betyr totalgasstrykk, trykkfall og når er det fare for bobledannelse?

Publisert Sist oppdatert

I to fagartikler i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett har forskere og fagfolk fra NIVA, NUI, UiB, Aqua Kompetanse, Patogen, Seafarming Systems, Akvaplan-niva og ILAB to fagartikler i en serie som omhandler prosjektet NYBRØK.

Artiklene anbefales på det varmeste for den som trenger ny eller oppdatert kunnskap rundt gasser i vann og effekten av overmetning på oppdrettsfisk.

Dette er NYBRØK-prosjektet

NYBRØK er en kortform av "Ny brønnbåtkunnskap - biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks" – har partnere fra NIVA, NUI, UiB, Aqua Kompetanse, Patogen, Seafarming Systems, Akvaplan-niva og ILAB.

Prosjektet startet i 2022 og er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).

Les mer om prosjektet i FHFs prosjektbase

Prosjektet har også en egen hjemmeside

Last ned de første to fagartiklene her

Den første artikkelen er en generell innføring til temaet. 

- Gassovermettet vann kan oppstå i mange oppdrettssituasjoner og påvirke fiskens velferd og helse, skriver de i innledningen. 

Overmetning av gasser i vann kan skyldes pumping av vann, temperaturvariasjoner, trykkfall, gasstilførsel (f.eks. O₂) og biologisk aktivitet. 

- Det er en del usikkerhet og forvirring knyttet til måling av gasser i vann og begrepene som benyttes når en diskuterer overmetning. Dette kan igjen føre til usikkerhet om i hvilken grad vannet er gassovermettet og hvordan dette påvirker fisken. I denne artikkelen vil vi diskutere løselighet av gasser, hvordan man kan måle om vannet er overmettet, hvordan pumping og trykkendringer påvirker overmetning og hvordan bobler dannes. En oppfølgende artikkel vil omhandle hvordan gassovermettet vann kan påvirke fisk og vil publiseres senere, skriver de videre.

Se film fra NYBRØK-forsøkene 

Video: Jonas Giæver/NIVA

Laks utviklet trykkfallsyke under simulert lasting

I samme magasin (NF nr 10 2023) er det også publisert en artikkel som tar for seg noen av resultatene fra prosjektet NYBRØK.

Artikkelen beskriver kontrollerte fiskeforsøk gjort i i trykkammer. 

Forsøkene har simulert trykkforhold og varighet i ytterkant av det som benyttes i brønnbåter.

- Bakgrunnen for undersøkelsene er enkelthendelser ved lasting og lossing av brønnbåt, hvor man har sett redusert fiskevelferd og fiskedød, og mistenker at årsaken er trykkfallsyke, heter det.

I forsøkene er det undersøkt hva som frambringer trykkfallsyke («gass­boble­syke»/«dykkesyke») hos atlantisk laks og hvilke typiske adferdsendringer som følger av dette.

Funnene fra forsøket viser at laks kan få trykkfallsyke ved 0,4 ata, men at dette kan unngås ved å begrense holdetiden.

Klikk på bildet under og last ned de to artiklene som én PDF

 

Folkene bak trykkforsøkene på NUI: Fra venstre: Silje Stensby-Skjærvik (AK), Hedda Wahl-Ovesen (master UiB/AK), Torolf Storsul (AK), Ole-Kristian Hess-Erga (NIVA), Hasan Abdulrahman Abdo (NUI), Anders Tenden Myklebust (NUI), Gerard De Waal (NUI), Kim Løseth (NUI), Linda Andersen (Ilab), Ivar Rønnestad (UiB), Susanne Håvardstun Eide (Ilab), Alf Dalum (Patogen), Markus Valle Sjøstrand (Ilab), Sara Calabrese (NIVA), Kåre Segadal (NUI) og Obelix (NUI).