Det er på lokaliteten Seglberget i Kvinnherad kommune Mattilsynet nå har blitt opplyst om ILA-påvisning. Foto: Alsaker Fjordbruk.
Det er på lokaliteten Seglberget i Kvinnherad kommune Mattilsynet nå har blitt opplyst om ILA-påvisning. Foto: Alsaker Fjordbruk.

ILA-mistanken på Alsaker Fjordbruk-lokalitet er nå bekreftet

Lokaliteten Seglberget i Kvinnherad kommune har nå fått påvist ILA, etter de fikk en mistanke om virussykdommen 2.juni. Alsaker Fjordbruk startet slaktingen i forrige uke. Mattilsynet opplyser at det nå opprettes et kontrollområde med en radius på 10 kilometer som vil påvirke syv andre anlegg. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mattilsynet meldte i starten av juni om ILA-mistanke på en av Alsaker Fjordbruk sine lokaliteter i Kvinnherad kommune, nærmere bestemt lokaliteten Seglberget, som ligg mellom Sjøvangen og Sydnes.

FoMAS og Fish Vet Group Norge AS varslet Mattilsynet 2. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Seglberget. Spesialinspektør Cecilie Ihle ved Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet opplyste i forrige uke til Kyst.no at Alsaker Fjordbruk holder på å slakte ut fisken som er på lokaliteten.

Bekymringsverdig

Ihle sier til Kyst.no at det er bekymringsfullt at de nå har fått en ILA-påvisning på et anlegg som ligger i et såpass oppdrettstett område som Seglberget lokaliteten gjør. 

- Det er åtte anlegg (inkludert lokaliteten Seglberget) som ligger i en 10-kilometers radius fra Seglberget, opplyser hun. 

Den 4. juni 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Seglberget for eventuell verifisering av ILA.

- Mattilsynet stadfestet deretter ILA-diagnosen 11. juni 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser hun til Kyst.no.  

Det stod om lag 600 000 laks av slakteklar størrelse på rundt 4,5 kilo på lokaliteten og Ihle opplyser at de fremdeles holder på å slakte ut fisken.

- Fisken slaktes på en måte som hindrer videre smittespredning og det tas alle forholdregler, sier hun.  

Hyppigere kontroller

Mattilsynet vil fremover ha hyppigere kontroller på anleggene i området, og Ihle sier de vil følge nøye med utviklingen av situasjonen for å unngå og begrense smittespredningen. 

Det har ikke lykkes Kyst.no å få kommentarer fra samfunnskontakt Kristian Råsberg i Alsaker Fjordbruk, men han har tidligere henvist til pressemeldingene til Mattilsynet. 

Friede Andersen, seksjonssjef for fiskehelse og -velferd i Mattilsynet til Kyst.no har nylig uttalt at utviklingen i ILA-situasjonen så langt i år er bekymringsfull. Les mer om dette her. 

ILA påvist for andre gang i dette området

Sist det var påvisning av ILA i dette området var i mai 2017 på lokaliteten Nebbo i Kvinnherad i Vestland fylke. Lokaliteten driftes av Fylkesnes Fisk AS og Lingalaks AS.

I 2018 ble bekjempelsessonen for området opphørt.

Oppretter kontrollområde

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet omkring lokaliteten. Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Les også: Skal forske mer på ILA