Verdens største avluser her i drift på fartøyet MS Steyer. Man ser kulerekka/perlebandet som brukes ved trenging av hele merden på en gang. Foto: Aquatiq.
Verdens største avluser her i drift på fartøyet MS Steyer. Man ser kulerekka/perlebandet som brukes ved trenging av hele merden på en gang. Foto: Aquatiq.

Verdens største avlusningsenhet i drift

Med en kapasitet på opptil 500 tonn fisk i timen, er fartøyet MS Steyer verdens største avluserenhet med Hydrolicer.

Publisert

Fartøyet er utstyrt med nyeste teknologi fra Hydrolicer, som avluser fisk ved bruk av sjøvann.

Systemet er ifølge Elvin Bugge som er daglig leder i Aquatiq og i datterselskapet Aqua Pharma, spesiallaget for å avluse stor fisk på 3-8 kilo. Sammen med Hydrolicer og C-Flow har han vært med å bygge enheten på Steyer.

Daglig leder Elvin Bugge sier avluseren oppnår svært gode resultat både på bevegelige og voksne stadier av lakselus. Foto: Aquatiq.
Daglig leder Elvin Bugge sier avluseren oppnår svært gode resultat både på bevegelige og voksne stadier av lakselus. Foto: Aquatiq.

- Målet med utviklingen har for alle parter, vært å kunne bidra til at fisken kan vokse seg stor selv i perioder med høyt lusepress. Prosjektet med Hydroliceren startet for 1,5 år siden, med mål om å lage en ny avlusingsenhet med stor kapasitet, god effekt og høy fiskevelferd, sier han til Kyst.no. 

Tar opptil 100 % av lusa

 Avluseren er av typen Hydrolicer model 6, og er den siste utgaven, hvor fisken går gjennom et rørsystem med sug og trykk med veldig lave påvirkninger fra – 0,2 til +1,5 bar.

Amund Litlabø (tv) er fiskehelsesjef og Roy Strøm er leder for avlusings-metodikken i Aqua Pharma. Foto: Aquatiq
Amund Litlabø (tv) er fiskehelsesjef og Roy Strøm er leder for avlusings-metodikken i Aqua Pharma. Foto: Aquatiq

- Lusa blir ”løftet” litt opp av suget og deretter flushet vekk. Alt avlusingsvann filtreres gjennom to Mekon rotorfiltre med 100 mikron-filter, opplyser Bugge. 

Roy Strøm fra Aqua Pharma og Odd Einar Grøntvedt fra Hydrolicer, samt Frank Øren (som oppfinner av systemet) har alle jobbet mye med avlusing, og vært nøkkelpersoner i oppbyggingen av det nye konseptet. Hele avlusingssystemet er bygget rettlinjet uten svinger, noe som er med å sikre høy fiskevelferd.

Om selskapene:

  • Aquatiq er morselskapet til en gruppering av firma som jobber innen Trygg Mat og løsninger for fisk/kjøtt/grønt samt medisin til avlusing av laks, derav selskapet Aqua Pharma.
  • Aqua Pharma leier ut båten MS Steyer med 8 linjer Hydrolicer.
  • Aquatiq AS eier også 68 % av aksjene i Haugaland Shipping som opererer fartøyet.
  • Aqua Pharma ble stiftet i 1988 og har levert Paramove, et legemiddel for avlusing basert på oksygenbehandling/hydrogenperoksid til laksebransjen siden 2009.
  • Aqua Pharma har bygd opp et team med fagpersoner innen lus og AGD-behandling av laks.
  • Aquatiq med alle sine datterselskaper har 155 ansatte og er representert i 7 ulike lakseproduserende land.

Fartøyet “MS Steyer”, forteller Strøm, er 59 meter langt og 15 meter bred og er originalt en supplybåt av Ulstein design. Avlusingsenheten har en 8 linjers Hydrolicer model 6 og Hydroflow. Hydroliceren og Hydroflow-systemet har begge effekt på avlusingen, og vi oppnår mellom 90 og 100 % på bevegelige og voksne stadier av lus.

- Steyer er godt egnet som avlusingsbåt fordi den ligger veldig lavt på vannet og har stor dekksplass for avlusingssystemet, opplyser han.

Strøm mener at systemet er et nytt og viktig bidrag til norsk oppdrettsnæring i kampen mot lakselusen. Avlusingskapasiteten ligger på mellom 300-500 tonn i timen for 4 kilos laks, men den kan ta laks fra 1,5 kg til stamfisk, sier han. 

Disse tre stramme karene jobber for Haugland Shipping. Fra venstre ser du styrmann, skipper og daglig leder som har vært med å teste ut verdens største avluser på lokalitet i Sunnhordland. Foto: Aquatiq.
Disse tre stramme karene jobber for Haugland Shipping. Fra venstre ser du styrmann, skipper og daglig leder som har vært med å teste ut verdens største avluser på lokalitet i Sunnhordland. Foto: Aquatiq.

Ejektorbasert pumpeløsning

For å avluse såpass stor fisk har selskapene valgt å erstatte de tradisjonelle fiskepumpene med to ejektorer på hver linje. 

- Den totale løftehøyden for systemet er cirka 2,5 meter, som igjen sikrer fisken fra vakuumskader. Den store kapasiteten gjør at det behandles en hel merd med kun en trenging med kulerekke. Dette gir bedret fiskevelferd og lavere kostnad for oppdretter, opplyser Strøm.

- Avlusingskapasiteten ligger på mellom 300-500 tonn i timen for 4 kilos laks, men den kan ta laks fra 1,5 til hele 14 kilo, sier han. 

Uttestet i Sunnhordland

Fartøyet er planlagt at skal operere i spot-markedet langs hele Norgeskysten, og avluseren er først testet ut hos oppdretter i Sunnhordlandsområdet.

Under testing opplyser Strøm videre at avluseren var helt oppe i 600 tonn i timen på maksimal drift på 4 kilos fisk. Han påpeker samtidig at det dog er vanskelig å trenge maksimalt over lang tid.

 – En fordel ved å behandle et anlegg hurtig over to dager er at man reduserer internkontaminering av lus under avlusingsprosessen, legger han til. 

Herman Høgenes Kvinnsland i fiskehelsetjenesten Fomas har vært med på uttesting av den nye Hydroliceren. Foto: Fomas.
Herman Høgenes Kvinnsland i fiskehelsetjenesten Fomas har vært med på uttesting av den nye Hydroliceren. Foto: Fomas.

Høy pumpekapasitet og god velferd

Fomas ble innleid som uavhengig spesialist for vurdering av fiskevelferd og effekt av avluseren og fiskehelsebiolog Herman Høgenes Kvinnsland sier til Kyst.no at de registrerte lus og velferdsindikatorer (skjelltap, sår, øyeskader, finneskader osv.) på eget skjema før, og på utlinjen etter behandling.

Når det gjelder resultater etter behandling poengteres det at dette kommer an på helsestatusen til fiskegruppen som behandles. I testene som de gjennomførte oppnådde de gode resultater.

- På behandlingen jeg var med på var det lav dødelighet etterpå. Det ble ikke registrert noen nevneverdig endring på noen av parametrene før og etter behandling, sier Kvinnsland.

Laks i renna på vei ut i merd etter avlusing. Foto: Aquatiq.
Laks i renna på vei ut i merd etter avlusing. Foto: Aquatiq.

Avluseren sin pumpekapasitet påpekes er god på den måten at den korter ned trengetiden.

- Med tanke på stress er det jo alltid stressende for fisken med trenging. Men med effektiv pumping vil jo som nevnt trengetiden bli kortere, og da også den stressende perioden bli kortere.

Fiskehelsebiologen ser seg positiv til at fisken går i en rett linje, og at maskinen ikke har krappe svinger eller vinkler.

Rotasjonsbehandling

Å bruke et system med alternativ metodikk påpeker fiskehelsesjef Amund Litlabø i Aqua Pharma (se bilde av han lengre opp i saken) er viktig for å opprettholde god effekt på all lusebehandling.

- Vi mener at rotasjonsbehandling med henhold til avlusing, også gjelder for både medikamentelle og mekaniske metoder. Medikamentell badebehandling i merd med presenning (ny metode med H2O2), vil være et godt alternativ til rotasjonsbehandling ved bruk av Hydrolicer og evt andre mekaniske avlusinger. Her er det mye kapasitet tilgjengelig i markedet, sier han til Kyst.no.