Gå til innhold
Annonse

AqKva: Lakselusen skal knekkes ved hjelp av nye modeller

Knut Senstad, Inventura AS.
Knut Senstad, Inventura AS.

En utregningsmodell designet av Inventura skal gjøre det enklere å velge riktig behandlingsmetode for å knekke lakselusen.

Klikk på bildet og les Inventuras artikkel i Norsk Fiskeoppdrett om skjulte lusekostnader.
Klikk på bildet og les Inventuras artikkel i Norsk Fiskeoppdrett om skjulte lusekostnader.

På AqKva snakker senior manager i Inventura,  Knut Senstad, om en modell de har utviklet sammen med legemiddelselskapet Elanco Animal Health.

Dette er en beslutningsmodell for lakselusebehandling som skal bidra til faktabaserte beslutninger når oppdretteren står overfor valg mellom ulike offentlig tillatte behandlingsmetoder.

Modellen er utviklet for Canada, Chile og Norge.

- Begge selskap har sett det høyst nødvendig å registrere lusebehandlingsdata som gir fiskehelsepersonell, driftsledere og sentrale stakeholdere et enkelt og raskt overblikk,  sier Knut Senstad.

Modellen gir en oversikt over hvordan hver enkelt behandlingsmetode påvirker vekst, dødelighet, kostnader, tapt biomasse og følgelig tapt driftsmargin.

Lusekostnaden underestimeres

Senstad påpeker at mange i næringen hevder lakselusbehandlingen påvirker økonomiske parametere med tre til fem kroner per kilo slaktet fisk.

- Dette er en stor misforståelse.  Det virkelige nivået varierer med årstid, region og metoder, samt hvor høy eller lav lakseprisen er, sier han.

Inventura har gjort detaljerte analyser i Chile, Canada og Norge ved hjelp av lakselusmodellen. Og funnene varierer fra 7,50 kroner og opptil 15 kroner pr kg i forringelse av generasjonenes driftsresultat.

To hovedelementer

De økonomiske konsekvensene består hovedsakelig av to elementer:

  • Produksjonskostnadene øker fordi du har færre fisk å fordele de faste kostnadene på.
  • Den fisken som ikke føres fram til slakt utgjør en stor forringelse av driftsresultatet.

Modellen er lagt opp slik at man kan sammenligne ett sett av behandlingsmetoder opp mot en alternativ metodekombinasjon.

- Hele hensikten med beslutningsmodellen er at stakeholdere skal ta faktabaserte beslutninger, sier Senstad.

Redusere alternative lusebehandlinger

Han mener verktøyet vil kunne dempe kostnadsutviklingen og øke omdømmeprofilen til havbruksnæringen.

- Dette kan bidra til å redusere behovet for alternative lakselusbehandlinger og dermed redusere den samlede miljøpåvirkningen fra mekaniske- og medikamentelle lusebehandlinger.

Denne artikklen har også stått på trykk i Norsk Fiskeoppdretts temamagasin om økonomi (NFE3) som kom ut i fjor senhøst. 

Annonse