Gå til innhold
Annonse

Avslår utviklingskonsept som vil løfte lakseproduksjonen opp i luften

Utviklingskonseptet vil produsere slakteklar laks i luften, men fikk fredag avslag på konseptet sitt. Illustrasjon: Jacktell Ltd.
Utviklingskonseptet vil produsere slakteklar laks i luften, men fikk fredag avslag på konseptet sitt. Illustrasjon: Jacktell Ltd.

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Infotronic ANS sin søknad for konseptet «Aqua Tower Platform», som er et hev- og senkbart akvakulturanlegg. 

Annonse

Selskapet Infotronic ANS har søkt om seks tillatelser, tilsvarende en MTB på 4680 tonn for et hev- og senkbart akvakulturanlegget «Aqua Tower Platform».

Konseptet ble i dag avslått av Fiskeridirektoratet. Direktoratet skriver at de har kommet til at konseptet ikke oppfyller vilkårene, og skriver at de ikke har dokumentert at prosjektet kan bidra til å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode, og som innebærer betydelig innovasjon og innvesteringer. Direktoratet avslår etter dette søknaden fra Infotronic ANS om seks utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet skriver at de kommet til at informasjonen som er ettersendt søknaden til Infotronic er så omfattende at denne må anses som en ny søknad. Les mer om avslaget her. 

85 oppdrettstanker

Daglig leder Arne Ramstad har tidligere uttalt til Kyst.no at konseptet skiller seg ut ved at de planlegger å flytte hele produksjonen opp fra havoverflaten. Konseptet er planlagt skal ligge i Rogaland. 

Selve konstruksjonen er lignende offshore-industriens jackup rigger (oppjekkbar plattform), eller en self-elevating unit (selv-hevende enhet). Designet har seks sirkulære ben som kan heve anlegget i gjennomsnitt 15 meter opp fra overflaten.

Illustrasjon av innsiden av plattformen. Illustrasjon: Jacktell Ltd.
Illustrasjon av innsiden av plattformen. Illustrasjon: Jacktell Ltd.

Vanndybden kan variere mellom 30 til 60 meter, avhengig av lokale værtilstander som vind og bølger. På dekk av plattformen vil det være 85 oppdrettstanker, koblet sammen i et gjennomstrøms-pumpesystem, som benytter seg av RAS-teknologi.

Infotronic ANS står kun på listen som norsk søker. Det er selskapet Jacktell Ltd som har patent på konseptet, som er utviklet i samarbeid med Semb Corporation Singapore og Pareto i Oslo.

Kort om prosjektet:

  • En oppjekkbar plattform slepes til ønsket posisjon, før den jekkes opp over overflaten ved hjelp av tannhjulmekanisme. Noen plattformer har i dag også eget fremdriftssystem.
  • Bena kan ha både rund og trekantet utforming, og et varierende antall mellom tre til seks.
  • Plattformene brukes både til oljevirksomhet og i operasjoner relatert til oppsett av offshore vindturbiner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse