Gå til innhold
Annonse

Cargill og Skretting effektiviserer - inngår transportsamarbeid

Selskapene skal frakte fôr sammen under navnet «Fjordfrende». Illustrasjon: Skretting
Selskapene skal frakte fôr sammen under navnet «Fjordfrende». Illustrasjon: Skretting

Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting skal samarbeide om transport av fiskefôr i Norge, under navnet Fjordfrende.

Annonse

Knallhard konkurranse og synkende marginer har fått de to fôrgigantene til å gå sammen om effektivisering av fôrleveransene. De to selskapene melder at de har valgt å gi ansvaret for planlegging og håndtering av transporten til rederiet Eidsvaag. Dette vil inkludere alle skip som fortsatt har transportkontrakter med selskapene.

De to selskapene skriver i en pressemelding at i stedet for at et skip med Cargills EWOS-fôr seiler rett bak et skip med Skretting-fôr langs norskekysten, vil nå fôr fra begge selskapene fraktes på de samme skipene.

- Dette vil begrense skipstrafikken og redusere utslippene av klimagasser med en femtedel for fiskefôrtransporten, sier selskapene.

Fredrik Witte adm. dir. i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen og Erlend Sødal adm. dir. i Skretting Norge. Foto: Leif Kjetil Skjæveland.
Fredrik Witte adm. dir. i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen og Erlend Sødal adm. dir. i Skretting Norge. Foto: Leif Kjetil Skjæveland.

Selskapene mener at den nye samarbeidsløsningen vil effektivisere transporten og øke servicenivået for norske havbrukere.

- Vi skaper nå et effektivt system som over tid vil optimaliserer kapasiteten og gi fôrleveranser en bedre distribusjonsmodell. Lastekapasiteten utnyttes bedre, det blir kortere seilingsdistanser og investeringsmulighetene øker, sier Erlend Sødal adm. dir. i Skretting Norge.

Nøytral koordinator

Cargill og Sketting har også engasjert en nøytral koordinator, det belgiske selskapet Tri-Vizor, som som skal sikre at samarbeidet overholder konkurranseregler og nøytralitet.

Siden Cargill og Skretting er konkurrenter, er det avgjørende å overholde konkurranseregler, og det innebærer at visse typer informasjon ikke kan deles mellom selskapene. Dermed har Tri-Vizor etablert et rammeverk som skal forvaltes av Eidsvaag.

Fjordfrende

- Samarbeidet har fått navnet «Fjordfrende» fordi det handler om å gå sammen for fjordvennlig transport. Dette er et bidrag til det blå taktskiftet som næringen jobber for, sier Fredrik Witte adm. dir. i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen.

Allerede de første årene kan det bli mulig å redusere flåtekapasiteten med 20 prosent, samtidig som utnyttingsgraden av lastekapasiteten økes.

Effektiviseringen vil ifølge selskapene redusere utslippet av klimagasser med en femtedel per transportert tonn fiskefôr. Det vil si 15-20 millioner kg CO2 per år, noe som tilsvarer utslippet fra 7500 biler.

Fortsatt konkurrenter

Selskapene legger vekt på at de vil fortsatt være harde konkurrenter. 

- Vi skal fortsatt konkurrere på alle forretningsnivåer, inkludert produktutvikling og produktpris. Forskjellen er at nå vil fôret bli levert av den samme skipsoperatøren, sier de norske direktørene.

EU ønsker miljøsamarbeid på transport

Prosjektet er grunnlagt på retningslinjene og modellene som er utviklet av miljøprosjekter for horisontalt logistikksamarbeid, og som er finansiert og støttet av EU-kommisjonen.

Rammeverket vil ifølge Cargill og Skretting sikre effektivt samarbeid, garantere at det ikke er mulig at konkurransesensitiv informasjon kan bli delt mellom selskapene og unngå å komme i konflikt med konkurranseloven. Denne prosessen har blitt fulgt nøye av spesialiserte jurister.

Selskapene understreker de fortsatt vil samarbeide med de eksisterende transportselskapene, AquaShip/Artic Shipping, Rotsund og Eidsvaag.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse