Gå til innhold
Annonse

Evaluering av øvre grenseverdier av selen i laksefôr

Fiskefôr/pellets. Illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland.
Fiskefôr/pellets. Illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland.

Ny forskningsrapport om selen i fiskefôr gir grunnlag for nye anbefalinger om nivå av selen i laksefôr.

Annonse

Det melder Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sine nettsider. EU har etablert øvre grenseverdier for viktige mineraler i dyrefôr for å oppnå dyrevelferd, forbrukersikkerhet og redusere miljøpåvirkningen. Nesten alle (97 %) fiskefôr som brukes i Norge i dag overstiger EU-forskriften og den aktuelle nasjonale forskrift om total selen (Se) i fiskefôr. Grensen er satt til 0,5 mg / kg fôr 70/524/EC.

Antioksidant

Selen er et essensielt element som er viktig for å ivareta den oksidative balanse og å motstå generelt fysiologisk stress. Den naturlige kilden til selen i laksefôr er marine råvarer, og det er relativt høye nivået av fiskemel i laksefôr sammenlignet med for eksempel kyllingfôr. I utvikling av marint bærekraftig laksefôr blir fiskemel erstattet med alternative fôrråvarer som kan gi redusert selen-innhold i laksefôr.

For å garantere en sterk og robust laksefisk er det ønskelig å tilsette selen i erstatningsfôr til de naturlige nivåene som finnes i marint laksefôr. Per i dag er det ikke tillatt å tilsette selen til laksefôr pga. øvre grenseverdier. Den nåværende øvre grenseverdien for selen i laksefôr begrenser handlingsrommet for å erstatte marine fôrråvarer med alternative råvarer som har naturlige lavere nivåer av selen.

Dette prosjektet har vært ledet av Havforskningsinstituttet ved Robin Ørnsrud og har pågått siden 2013. Formålet med prosjektet har vært å få kunnskap om øvre grense for selen i atlantisk laks fôret. I tillegg var det satt noen delmål der prosjektet ønsket å undersøke kjemiske egenskaper til selen i både fôret og i filet, å etablere overføringsmodeller for selen fra fôr til den spiselige delen av laks, å etablere terskelverdier for uønskede effekter av selen i laksefôr og å generere kunnskap som kan legges til grunn for anbefalinger om dagens nivå av selen i laksefôr.

Les sluttrapporten her

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse