Gå til innhold
Annonse
Amøben Paramoeba peruans endrer form ved behandling med hydrogenperoksid (H202) og ferskvann. Denne formendringen har sannsynligvis stor betydning for amøbens evne til å angripe gjellevevet. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet
Amøben Paramoeba peruans endrer form ved behandling med hydrogenperoksid (H202) og ferskvann. Denne formendringen har sannsynligvis stor betydning for amøbens evne til å angripe gjellevevet. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet

Undersøkelser viser at kort behandlingstid er viktig ved bruk av hydrogenperoksid for å ivareta god fiskevelferd, men at det er mer skånsomt og effektivt å behandle med ferskvann.

Annonse

I en pressemelding viser Veterinærinstituttet til at AGD ble påvist i mer enn femti lokaliteter i 2015 og har etablert seg som en alvorlig sykdom i norsk lakseoppdrett.

- For å behandle mot AGD brukes bading i ferskvann eller hydrogenperoksid. Ingen av metodene er imidlertid hundre pro­sent effektive og må derfor ofte gjentas. Hvilken metode som velges, avhenger blant annet av hvor raskt behandlingen må settes i gang og tilgjengelighet til egnet ferskvann.

Veterinærinstituttet og Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) leder et prosjekt finansiert av Fiskeri- og hav­bruksnæringens forskningsfond (FHF) der et av målene har vært å undersøke hvordan laks kan behandles mot amø­begjellesykdom med hydrogenperoksid og ferskvann på en mest mulig effektiv og skånsom måte.

- Resultatene viser at både hydrogen­peroksid og ferskvann har effekt mot amøben, men noen amøber over­levde behandlingen og sykdommen og utviklet seg på nytt etter behandling. Høye konsentrasjoner av hydrogen­peroksid og forlenget behandlingstid ga ikke vesentlig bedre effekt, men økte derimot sannsynligheten for skader på fisken. Kort eksponeringstid ved hydro­genperoksid-behandling er derfor viktig for å ivareta god fiskevelferd.

- Ved ferskvannsbehandling ble det ikke observert negative effekter på fisken, men relativt lang eksponeringstid var nødven­dig for å oppnå god effekt av behandlin­gen. Ferskvann hadde bedre effekt enn hydrogenperoksid mot AGD, og ferskvann var i tillegg betydelig mer skånsomt enn hydrogenperoksid for fisken.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse