Gå til innhold
Annonse

Fiskeridirektoratet står fast på fire utviklingstillatelser til Cermaq og konseptet «iFarm»

Cermaq vinner ikke frem med klage i iFarm-anken sin. Foto: Cermaq
Cermaq vinner ikke frem med klage i iFarm-anken sin. Foto: Cermaq

Fiskeridirektoratet har i dag gitt beskjed om at Cermaq ikke får mer enn fire tilltatelser til konseptet sitt etter at de klaget.

Annonse

Selskapet søkte opprinnelig om ti utviklingstillatelser.

Hver av de fire tillatelsene fra direktoratet er begrenset oppad til 780 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Cermaq søkte 20. juli 2016 om 10 utviklingstillatelser for å realisere sitt konsept iFarm for individbasert oppdrett av fisk.

Fiskeridirektoratet informerte den 19. oktober 2017 Cermaq om at konseptet var omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Den 6. desember 2017 fattet direktoratet vedtak om delvis avslag for seks av de i alt ti omsøkte tillatelsene. Den 14. februar 2018 påklaget Cermaq det delvise avslaget.

Nærings- og fiskeridepartementet fattet vedtak i klagesaken 20. november 2018, og opprettholdt Fiskeridirektoratets vedtak.

Om konseptet:

Cermaq tar sikte på å realisere konseptet «iFarm» for individbasert oppdrett av fisk. Utvikling av en sensorenhet med maskinsyn som gjenkjenner individ av fisken basert på fiskens prikkmønster utgjør kjernen i konseptet. Antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og flere sykdomstegn skal registreres, og hver fisk vil få sin egen journal som kan følges gjennom hele livsløpet i sjøen. Fisken skal kunne frasorteres til egne merder ut fra de registreringene som gjøres. iFarm-sensorenheten skal bestå av forkammer, sensorkammer, sorteringsenhet og system for transport samt utvikling av maskinsynenhet med tilhørende programvare og database.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse