Gå til innhold
Gunnar Larsen og Kenneth Brandal fra Plany, sier de ikke angret på at de stilte med stand på Seafood Expo messen i Brussel. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Gunnar Larsen og Kenneth Brandal fra Plany, sier de ikke angret på at de stilte med stand på Seafood Expo messen i Brussel. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Brussel: - Du treffer flere potensielle kunder her på noen få dager, enn det du gjør på et helt år med reising land og strand rundt, sier administrerende direktør Gunnar Larsen i Plany. – Og så er folk i så godt humør, skyter salgsdirektøren i selskapet Kenneth Brandal inn. Med seg i reisekofferten har de to litt nyheter å by på.

Plany har stand på Brusselmessen for første gang i år. De holder til på Innovasjon Norges fellestand i hall 4, der teknologileverandørene holder hus.

- Vi ble oppfordret av Innovasjon Norge til å dra hit med egen stand. Det har vi ikke angret på, sier de.

Det eneste Gunnar Larsen og Kenneth Brandal klager litt på er stive hotellpriser.

- Folk er i veldig godt humør, så det er et perfekt sted å treffe kunder og diskutere fag med dem. Og alle fiskeoppdrettere jeg kjenner er genuint opptatt av fag. Folk er i en slags faglig feriemodus. Til og med toppsjefene går rundt med senkede skuldre, sier Brandal.

- Dette er ganske unikt for Brusselmessen, legger han til.

FoU-prosjekter

Årsaken til at Innovasjon Norge (IN) har pushet på er fordi Plany har flere FoU-prosjekter med støtte hos nettopp IN.

Et av disse prosjektene er et 10 millioner kroners prosjekt de kjører sammen med Aga og Marine Harvest Vest, der de tester ulik oksygentilsetning under kontinuerlig produksjon, for å prøve oppveie for effekten av luseskjørt rundt merden.

- I et fullskala forsøk tilsetter vi oksygen i seks av åtte merder. Vi ønsker å se hva man kan gjøre med O2 tilsetning under bruk av skjørtet for dels å kunne bruke skjøret over lengre tid, og dels å se om vi kan få til en bedre tilvekst og fiskehelse, forklarer Brandal.

Han påpeker at når man setter på et skjørt gjør man noe med miljøet inne i merden, da gjennomstrømmingen av vann blir redusert.

I forsøket blir de fleste merdene tilsatt oksygen, slik at man når minimumsnivået laksen har for oksygeninnhold.

I noen merder blir det i tillegg tilsatt ekstra mye oksygen, for å se om også tilveksten da blir ekstra god. Et annet moment med forsøket er å teste bruk av flytende oksygen.

- Det er billigere enn flaskegass, kommenterer han.

Gassen blir da levert med tankbil til en tank på land, som så gassen bli distribuert ut på merden fra.

Gunnar Larsen sier dette prosjektet er litt i selskapets nye satsing, som er å i større grad levere totalkonsepter som ivaretar fiskevelferden.

- Jeg har stor tro på semilukkete konsepter, der man lukker sidene for å holde unna ting som lus og AGD, men der man også gjør noe med volumet inne i merden for å kompensere. Her kommer vi til å komme med flere løsninger etter hvert, sier han.

Plastposetare kan få tyn

Men Larsen letter likevel litt på sløret.

- Jeg tror det fort kan bli satt fokus på plastforsøpling og mikroplast i forhold til den «bossekkplasten» som i dag er mye brukt som skjul til rognkjeks. Her kommer vi med et produkt med en langt mer stivere og solid plasttype, som er laskeskjært så remsene skal ligne på sukkertare. Dette vil også være bedre for rognkjeksen, poengterer han.

Også en ny type led-lys, som er tatt i stor bruk i Chile har Larsen på nyhetslisten sin.

- Led-lys bruker 60 prosent mindre strøm enn tradisjonelle metallhydrid-lys. Vi har fått agenturet for en type som nå har nærmere to tredjedeler av markedet i Chile. For uten å redusere kjønnsmodning og økte tilvekst, ønsker vi også å bruke dem strategisk med luseskjørtene for å holde fisken unna lusen, sier han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?