Gå til innhold
Annonse
Prosjektet Atlantis Subsea Farming er ifølge AKVA Group i produksjonsfase, med fisk satt ut i merden.t. Illustrasjon: AKVA group.
Prosjektet Atlantis Subsea Farming er ifølge AKVA Group i produksjonsfase, med fisk satt ut i merden.t. Illustrasjon: AKVA group.

AKVA Group forteller i en melding at de har hatt vekst i andre kvartal og aksjonærene kan vente seg et utbytte.  

Annonse

Selskapet forteller at veksten har vært relatert til omsetning og ordreinngang og inntektene var på på 798 MNOK (627 MNOK) og EBITDA var 101 MNOK (52 MNOK).

-  Marginen i andre kvartal var 12.6% (8.3%). Resultat etter skatt endte på 31 MNOK sammenlignet med 19 MNOK i andre kvartal 2018, skriver de.

De legger til at de ved utgangen av kvartalet har en ordrebok på 1.6 MRD, og at aksjonærene kan vente seg et utbytte på 1,00 NOK pr aksje som vil bli utbetalt i september 2019.

Merdbasert teknologi

Den totale inntekten for det merdbaserte segmentet endte ifølge selskapet på 664 MNOK (467), og EBITDA i andre kvartal endte på 85MNOK. Videre opplyser AKVA group at omsetningen i det nordiske markedet endte på 482 MNOK.

-  Det er fortsatt potensial for forbedring i prosjektutføringen og sterk konkurranse i markedet, forteller selskapet.

Til tross for hard konkurranse, har det Nordiske merdbaserte segmentet ifølge selskapet fortsatt en sterk posisjon i markedet.

- Flere forbedringsprogram er initiert, og nye produkter vil bli lansert i august for å styrke vår posisjon og inntjening, skriver de.

 I Americas regionen er det ifølge selskapet fortsatt vekst, og omsetningen var på 124 MNOK, en oppgang fra 118 MNOK i samme kvartal i 2018.

- AKVA group North America signerte en rammeavtale med Grieg NL for salg av flåter i Q3 2018. Denne kontrakten er ikke inkludert i ordreboken enda, da det gjenstår designarbeid på flåtene, legger de til.

Landbasert teknologi

Omsetningen i andre kvartal var 95 MNOK (117). EBITDA endte på 12 MNOK (12) og EBIT var 7 MNOK (9).  Selskapet forteller videre at ordreinngangen i Q2 2019 var 77 MNOK sammenlignet med 87 MNOK i Q2 2018.

- AKVA group ble nylig tildelt en ny kontrakt med Russian Sea på totalt 11.9 MEUR, endelig signatur forventes i Q3/Q4. Kontrakten er ikke inkludert i ordreboken, skriver de i meldingen.

Utsiktene for nye prosjekter innen landbasert teknologi beskriver selskapet som gode, og de forklarer at ordreboken endte på 611 MNOK sammenlignet med 449 MNOK forrige år.

Selskapet skriver at de har en solid ordrereserve for landbaserte prosjekter, og muligheter for å signere flere ordrer er lovende i alle regioner.

-   Vi har forbedret prosjektleveransene våre, og potensialet for vekst i inntekter og inntjening er god. Grunnet planlegging og ferdigstillelse av infrastruktur hos kundene våre er det vanskelig å tidfeste fasingen av inntekter og inntjening på landbasert leveranser.

Atlantis Subsea Farming AS

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala.

- Atlantis Subsea Farming AS søkte om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet, forteller de.

Departementet annonserte ifølge selskapet at de den 22. februar 2018 fikk tildelt en lisens.

- Atlantis Subsea Farming er i produksjonsfase, med fisk satt ut i merden, skriver selskapet

Økning i ordrer

- Vi har opplevd god aktivitet i alle regioner og segmenter i andre kvartal i 2019.

Ordreinngangen i andre kvartal i 2019 var 760 MNOK (471 MNOK), og ordreboken ved utløpet av andre kvartal 2019 var ifølge selskapet på 1,572 MNOK (1,274 MNOK).

- 611 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q2 2019 er relatert til landbasert teknologi, poengter de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse