Gå til innhold
Annonse
Telling av lus skjer i dag ved hjelp av mye folk og lite fisk. Nå går det mot det stikk motsatte, noe som skal bedre nøyaktigheten betydelig. Foto: Mattilsynet
Telling av lus skjer i dag ved hjelp av mye folk og lite fisk. Nå går det mot det stikk motsatte, noe som skal bedre nøyaktigheten betydelig. Foto: Mattilsynet

Lakselusnivåene er så lave at det å telle 10 fisk i uken fra en merd, ikke er i nærheten av å gi et presist bilde. Nå kan avansert bildebehandling gjennom telling av langt flere laks, øke nøyaktigheten og frigi verdifull tid som røkterne kan bruke på andre oppgaver.

Annonse

I dag telles lus manuelt. Det følger av forskrift om lakselusbekjempelse der det heter at antall lakselus telles minst hver sjuende dag om sjøvanntermeraturen er lik elle over 4C eller hver fjortende dag om sjøvanntemperaturen om temperaturen er under 4C. Kravene om lustelling gjelder ikke stamfisk om temperaturen i sjøen er under 4C, og ikke om fisken skal slaktes ut innen fjorten dager etter at telling skulle ha vært gjennomført.

Selve fisken skal etter dagens forskrift fanges med en Orkastnot eller et annen metode som sikrer et representativt utvalg av fisken, og minst 10 – 20 fisk fra alle merdene fra et anlegg skal telles manuelt. Antall fisk som telles avhenger av tiden på året og hvor i landet anlegget befinner seg.-

Forskriften fra 2012 krever også at fisken skal bedøves før den telles, at den skal tas opp og undersøkes nøye, og lus som detter av skal også telles.  Automatisk telling av lakselus alene er ikke tillatt etter denne forskriften.

Oversikt og status over alle selskaper

I siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett har vi gått gjennom og snakket med alle selskap vi kjenner til som holder på å utvikle teknologi for automatisk lusetelling.

Feles for selskapene er at alle ved hjelp av en eller annen form for kamerateknologi kombinert med maskinlæring, skal få et system som er så bra at det kan erstatte dagens lusetelling.

Det er også ulikt om man kun ønsker å fokusere på selve lusetellingen, eller om man ønsker å bygge på med biomassemåling, overvåkning av velferd og overvåkning av fôringseffektivitet gjennom pelletsdeteksjon.

Selskapene vi har snakket med er som følger:

  • AquaByte/Imenco
  • Auxios
  • Biosort
  • CreateView
  • Ecotone
  • Fishency
  • MSD
  • Sealab Ocean Group
  • Stingray
  • SubC3l

Les mer om hva de ulike selskapene har fortalt oss, og se hele saken her i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett nummer 4.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse