Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: MSC
Illustrasjonsfoto: MSC

I slutten av juli, tar islandske Kristjan Davidsson plass i Marine Stewardship Councils (MSC)  styre (Board of Trustees). Han vil bekle ett av styrevervene med særlig ansvar for sjømatindustrien.  

Davidsson er i dag er styreleder for Brim hf., en av de største aktørene innenfor pelagisk  fiskeri på Island. Selskapet har MSCs chain of custody-sertifisering for alle sine driftsenheter.  Kristjan begynte sin karriere som fisker, og jobbet deretter som eksport- og salgssjef i  sjømatnæringen. Han har også bransjebakgrunn som administrerende direktør i Grandi hf., en stor fiske- og fiskeforedlingsvirksomhet på Island, som administrerende direktør for den  islandske akvakulturforeningen, som Islands representant for Nordatlantisk sjømatforum, og  som medlem av den tekniske komiteen i International Fish Meal and Fish Oil Organization  (IFFO). 

Davidsson er islandsk og bor i Reykjavik. Han snakker flytende islandsk, norsk, dansk, engelsk og spansk. I tillegg er han utdannet i fiskerifag. 

Kristjan Davidsson etterfølger Eric Barratt, som har vært styremedlem i MSC siden 2014.  Davidssons utnevnelse til MSC-styret sikrer at organisasjonen beholder balansen mellom  tillitsmenn fra fiskeindustrien, akademia, frivillige organisasjoner, forhandlere og andre felt.  Sammensetningen i MSCs styre er nøye valgt ut for å sikre at beslutningstaking forblir  balansert og gjenspeiler ulike sektorer og interesser. 

Werner Kiene, styreleder for MSC-styret, sier: «MSC er avhengig av innsikt, kompetanse og  tid fra våre styremedlemmer for å kunne opprettholde og styrke MSCs verdensledende  standard for bærekraftig fiske og sjømat. På vegne av styret vil jeg takke Eric for hans  engasjement og uvurderlige bidrag gjennom så mange år. Samtidig er vi glade for å ønske  Kristjan velkommen. Han erfaring, sjømatnettverk og forpliktelse til bærekraft vil være  uvurderlig for styret, og sikre at MSCs også i fremtiden styres av ledere som representerer et  mangfold av perspektiv og kunnskap.» 

Rupert Howes, administrerende direktør i MSC:

- Jeg er veldig glad for at Kristjan nå blir en  del av MSCs styre, som representant for en av våre to utpekte bransjeseter. Kristjan vil bidra  med en masse spennende erfaring og innsikt gjennom en lang fartstid i fiskerinæringen.  Kristjan tar del i styret i en spennende tid der vi skal utvikle vår nye strategiske plan som vil  fokusere på å få fart på vår visjon om sunne og produktive hav med sjømatforsyninger som  er ivaretatt for denne og fremtidige generasjoner. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med ham. 

- Jeg vil også benytte anledningen til å rette en ordentlig takk til Eric Barret som har gitt et  uvurderlig bidrag til utviklingen av MSC i løpet av sin tid i styret.

Kristjan Davidsson sier:

- Det å få jobbe med en gruppe dyktige og erfarne mennesker fra  hele verden for å fortsette forbedringen av sjømatnæringens bærekraft er en mulighet jeg er veldig takknemlig for. Det stadig økende fokuset på bærekraft hjelper oss i dette viktige  arbeidet og sikrer en bedre fremtid for oss alle. Det er en oppgave virkelig verdt å jobbe for.

Gísli Gíslason, Programdirektør for MSC i Nord-Atlanteren, sier:

- Det er veldig gledelig at  en representant fra Nord-Atlanteren nå blir medlem av MSCs styre. Kristjan har en  omfattende internasjonal erfaring og er godt kjent med fiskeindustrien fra de fleste vinkler.  Han vil derfor være en viktig representant for fiskerisektoren i styret for MSC, med gode  forbindelser til i landene i Nord-Atlanteren.

Nytt medlem – nye perspektiver 

MSCs styremedlemmer pekes ut på bakgrunn av sin kunnskap, ekspertise og støtte til  organisasjonen. Prosessen innledes ved at MSC annonserer eksternt etter aktuelle  kandidater. Deretter gjennomgår kvalifiserte søkere en formell intervjuprosess med  styreleder, andre styremedlemmer og administrerende direktør. Den foretrukne kandidaten  utnevnes etter konsensus i styret. 

Styrevervet i MSC er personlig, og utøves ikke på vegne av et selskap eller organisasjoner.  Medlemmene velges for tre år, og kan bli gjenvalgt for ytterligere èn periode. Styrelederen  kan sitte i inntil tre perioder på tre år. 

Styret kan ha opptil 15 medlemmer, og åtte av disse plassene bekles av utpekte  representanter med fagansvar for ulike sektorer. De åtte utpekte setene består av to seter  for hver av følgende sektorer: sjømatindustri, bevaring, marked og marinvitenskap. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?