Gå til innhold
Illustrasjon: Havkar.
Illustrasjon: Havkar.

Havkar AS søker seks utviklingstillatelser i Hordaland for utvikling av ny teknologi for oppdrett av laks.

Selskapet skriver i en pressemelding at målet for prosjektet er å bidra til å utnytte dette potensialet ved å utvikle et helhetlig sjøbasert oppdrettskonsept, de kaller Aqua Terminal.

- Det er basert på en idé av selskapet Fjord Solutions AS, i samarbeid med Salt Ship Design AS og Egersund Group AS. Aqua Terminal har et revolusjonerende kompakt design og anleggsteknologi som adresserer flere av utfordringene som næringen har i dag, som lakselus, rømming, utslipp og areal begrensinger, heter det i pressemeldingen.

 • Aqua Terminal er en nyutviklet, komplett driftsenhet som består en multifunksjonell terminal og seks merder.

Nærbilde fra konseptet. Illustrasjon: Havkar.
Nærbilde fra konseptet. Illustrasjon: Havkar.
 • Merdene har et fullautomatisert system for opptørking av notposen, en nyutviklet løsning for oppsamling av lus som slipper i tørkefasen og et integrert passivt avlusningssystem.
 • Selve terminalen ligger sentralisert i driftsenheten og betjener alle merdene og inneholder blant annet et lukket kammer for behandling av fisk, fôrlager og dødfisklager. Alle deler av anlegget kan nås raskt og enkelt til fots.
 • - Havkar AS skal, i samarbeid med et sterkt partnerskap, realisere teknologien gjennom en utbygging på Austevoll. Estimert investeringsramme er omkring 255 MNOk, i tillegg til prosjektets driftskostnader.

  Om Havkar AS

  Havkar AS er et selskap etablert og eies av Langøylaks AS (1/3), Troland Lakseoppdrett AS (1/3) og Austevoll Melaks AS (1/3). Selskapene er lokalisert i Austevoll kommune og har tidligere samarbeidet i ulike sammenhenger for å utvikle innovative løsninger for effektiv produksjon av fisk.

  Har du en sak du
  vil tipse oss om?