Gå til innhold
Annonse

Hellesund Fiskeoppdrett reddes av datterselskapet

Daglig leder Karl Olaf Jørgensen, Hellesund Fiskeoppdrett. Foto: Arkiv.
Daglig leder Karl Olaf Jørgensen, Hellesund Fiskeoppdrett. Foto: Arkiv.

Omsetningen til Hellesund Fiskeoppdrett mer enn halveres, mens datterselskapet leverer rekordresultat.

Annonse

I 2016 endte Hellesund Fiskeoppdrett med en omsetning på rundt 70 millioner kroner, og i løpet av ett år sank omsetningen til 24 millioner. 

Driftsresultatet til selskapet gikk også betraktelig ned, fra omlag 48 millioner i 2016 til minus 2 millioner i 2017. Dette gir en negativ driftsmargin på -10%.

Selskapet driver oppdrett av laks i Lillesand kommune på de to lokalitene Risholmen og Auenes.  Hellesund har et heleid datterselskap Sørvest Laks AS som har oppdrettsvirksomhet i Lyngdal og Farsund kommune.

Datterselskapet sikret bra overskudd

Samtidig som Hellesund går på en økonomisk smell, omsatte datterselskapet Sørvest Laks for 100 millioner i 2017, og fikk et driftsresultat på 41 millioner og dermed en driftsmargin på 41%

De siste årene har det primært blitt oppdrettet småfisk for videresalg til andre oppdrettere på Vestlandet i Hellesund, men i 2016 ble det også for første gang på 5 år levert slaktefisk, nærmere bestemt 881 tonn.

I 2017 har det igjen primært blitt produsert halvfabrikata, men Hellesund har planer om ny slaktefisk-levering i 2018. Salgsinntektene er derfor betydelig lavere i 2017 enn året før. Hellesund Fiskeoppdrett skriver i sin årsberetning at rekordhøye finansinntekter og gode priser på solgt laks i datterselskapet sikret likevel et bra overskudd for selskapet.

Det har også nylig blitt gitt tillatelse til å justere anlegget ved Risholmen, slik at det også kan produseres slaktefisk der. Det vil først bli aktuelt i 2019.

Utfordringer med sykdom

På tross av det solide resultatet til datterselskapet Sørvest Laks, blir det i årsberetningen deres beskrevet som et år med plagsomme utfordinger knyttet til AGD og POX-virus. Dette medførte lavere produksjon og tidligere utslaktning enn planlagt. Totalt er det i 2017 levert 3248 tonn levende laks fra utsettene i 2015 og 2016 til gode priser. Større produksjon og nye krav har krevd betydelige investeringer i anleggsutstyr og båter, skriver selskapet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse