Gå til innhold
Annonse
Mattilsynet har nå fått bekreftet mistanken om ILA ved Grieg Seafood sitt anlegg Laholmen ved Nordkapp. Kilde: Barentswatch.
Mattilsynet har nå fått bekreftet mistanken om ILA ved Grieg Seafood sitt anlegg Laholmen ved Nordkapp. Kilde: Barentswatch.

En mistanke om ILA er nå blitt bekreftet, mens en ny lokalitet har kommet på mistenkt-listen.

Annonse

Mattilsynet melder at det er påvist ILA i oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 14. januar 2020 om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Laholmen. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose ved lokaliteten Laholmen 23. januar 2020. Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Anlegget tilhører Grieg Seafood og befinner seg ved Laholmen ved Nordkapp.

Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av lokaliteten. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil fastsette restriksjoner, blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. Lokale tilpasninger for antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Mowi Norway driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Kartkilde: Barentswatch.
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Mowi Norway driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Kartkilde: Barentswatch.

Mistanke ved Mowi-lokalitet

Det meldes også om mistanke om ILA ved sjølokaliteten 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Lokaliteten er drevet av Mowi.

Mowi varslet Mattilsynet torsdag 23. januar 2020 om funn av ILA-virus på fisk ved lokalitet Mulnesodden. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stille laboratoriediagnose.

Eksportrestriksjoner

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Mattilsynet ber alle som ferdes i ILA-områder og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse