Gå til innhold
Barentswatch har endret fargen for ILA fra rød til lilla, for å unngå forveksling mellom ILA- lokaliteter og lakselus-lokaliteter. Skjemdump: Barentswatch.
Barentswatch har endret fargen for ILA fra rød til lilla, for å unngå forveksling mellom ILA- lokaliteter og lakselus-lokaliteter. Skjemdump: Barentswatch.

I oppdatering i uke 50 har Barentswatch endret fargen for ILA fra rød til lilla. Det vil si at 10 km sirkel og ILA-lokaliteter blir lilla, og lokaliteter som har både PD og ILA blir gule med lilla kant.

Mattilsynet skriver på sin nettside at endringen er gjort for å unngå forveksling mellom ILA- lokaliteter og lakselus-lokaliteter, som frem til nå har vært markert med samme rødfarge.

Tekst og bilde på nettsiden om fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til Australia er blitt oppdatert i henhold til dette.

Innsendelse av forhåndsmelding for sjømatsertifikater til Kina og New Zealand krever også kontroll av lokaliteters ILA-status i Barentswatch. Imidlertid beskriver ikke nettsidene for disse sertifikatene Barentswatch i detalj, derfor er disse nettsidene uendret.

Har du en sak du
vil tipse oss om?