Gå til innhold
Annonse
Det er mistanke om ILA ved Oterneset i Harstad Kommune. Lokaliteten 20576 Kvanntoneset hadde ILA-utbrudd i begynnelsen av oktober. Kilde: Barentswatch
Det er mistanke om ILA ved Oterneset i Harstad Kommune. Lokaliteten 20576 Kvanntoneset hadde ILA-utbrudd i begynnelsen av oktober. Kilde: Barentswatch

Mandag 18. november meldte Mattilsynet om at det er mistanke om ILA ved en lokalitet i Harstad i Troms fylke.

Annonse

Mistanken er ved sjølokaliteten 31397 Oterneset. 

Tilsynet forteller at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

- Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS, skriver de.

Grunnlag for mistanken

Salmar Farming AS avd. Troms varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

Restriksjoner

Mattilsynet poengterer at for å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

- På grunn av nærhet vil også lokaliteten 36077 Mollvika bli underlagt samme restriksjoner, skriver de i meldingen.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse