Gå til innhold

ILA-mistanke ved to oppdrettsanlegg i Austevoll kommune

ILA-mistanke på to lokaliteter i Austevoll kommune. Kviksholmen ligger i bekjempelsessone for ILA. Foto: Barentswatch.
ILA-mistanke på to lokaliteter i Austevoll kommune. Kviksholmen ligger i bekjempelsessone for ILA. Foto: Barentswatch.

Det er mistanke om ILA ved lokalitetene Kviksholmen og Drøno i Austevoll kommune i Hordaland fylke.

Mattilsynet skriver på sin hjemmeside at Kviksholmen drives av Langøylaks AS, mens Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS.

Grunnlag for mistankene

Langøylaks varslet Mattilsynet 26. oktober 2018 om mistanke på Kviksholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober 2018 om mistanken på Drøno.  Mistanken bygger på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR).

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge rask tømming av Kviksholmen siden den ligger i bekjempelsessone for ILA.

Dersom mistankene blir bekreftet på Drøno vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Kontrollområde

Kviksholmen ligger i bekjempelsessonen i et etablert kontrollområde for ILA, mens Drøno ligger i overvåkningssonen i kontrollområdet.

Mattilsynet vil vurdere utvidelse av kontrollområdet dersom minst en av mistankene bekreftes.             

Har du en sak du
vil tipse oss om?