Gå til innhold
Annonse

- Veterinærinstituttet følger ekstra nøye med på ILA-utviklingen

Oppdrettslaks med ILA. Foto: Miljødirektoratet.
Oppdrettslaks med ILA. Foto: Miljødirektoratet.

Det sier Brit Hjeltnes i Veterinærinstituttet. Det er per dags dato påvist ILA på fem anlegg, samt mistanke på to nye lokaliteter. At ILA nå er påvist flere ulike steder i landet, er hun ikke glad for. 

Annonse

I 2011 og 2012 hadde man hhv. en og to påvisninger av viruset, men de siste årene har man sett en økende trend i antall utbrudd.

Det “normale” antallet ILA-påvisninger i året, sier Brit Hjeltnes, fagdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet har vært rundt 0-7 tilfeller i året, men hun påpeker at de siste årene har man ligget en del høyere enn dette og det har vært alt fra 10-15 påvisninger. 

I fjor var det 13 anlegg som fikk påviste tilfeller av ILA, og i år er det så langt bekreftet at fem anlegg har virussykdommen og det er mistanke om ILA på to nye lokaliteter, tilhørende Marine Harvest, men som enda ikke er bekreftet. 

Brit Hjeltnes, fagdirektør ved Veterinærinstituttet sier ILA-viruset har nå spredt seg til flere ulike deler av Norge, noe som hun mener er bekymringsfullt. Foto: Eivind Senneset.
Brit Hjeltnes, fagdirektør ved Veterinærinstituttet sier ILA-viruset har nå spredt seg til flere ulike deler av Norge, noe som hun mener er bekymringsfullt. Foto: Eivind Senneset.

- Følger nøye med

Hjeltnes er for tiden på ferie, men ettersom det tordner i Frankrike hadde fagdirektøren tid til en liten ILA-prat. 

- De siste årene har vi ikke likt så godt at ILA tilfellene har spredt seg mer ut i landet enn før. Tidligere har epidemiene vært nord på, men nå er påvisningene litt mer flekkvis på landet, og det er flere ulike fylker som har fått påvist virussykdommen. Det er vi ikke så veldig glad for, sier hun. 

Oppdretterne som ikke har fått ILA, men som ligger i områdene rundt de ILA påviste lokalitetene, sier hun ikke kan stort annet enn å følge de vanlige smittehygienske rådene, og snakke med Mattilsynet for råd og veiledning. 

Spredningen av virussykdommen kan handle om tilfeldigheter sier hun, men påpeker at Veterinærinstituttet nå gjør lurt i å bruke litt mer tid sammen med Mattilsynet på å se på ILA og smittesporingen. 

- Vi følger litt ekstra nøye med på ILA-utviklingen nå de neste månedene og vi passer hele tiden på slektsskapsanalysene, og det gjør vi med hvert eneste utbrudd. Der vi går inn og sammenligner de nye prøvene, med andre påviste ILA-utbrudd for å se om de har noen sammenheng. 

Hjeltnes sier de etter sommeren vil ha en grundig gjennomgang med Mattilsynet på ILA, og påpeker at Veterinærinstituttet følger nøye med på utviklingen. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse