Gå til innhold
Annonse
Wenberg Fiskeoppdrett gir ikke opp utviklingskonseptet sitt, og kommer til å klage. Det forteller styreleder Geir Wenberg. Foto: Daniel Hind
Wenberg Fiskeoppdrett gir ikke opp utviklingskonseptet sitt, og kommer til å klage. Det forteller styreleder Geir Wenberg. Foto: Daniel Hind

Wenberg Fiskeoppdrett freser mot Fiskeridirektoratet etter at de fikk avslag på konseptet sitt, og kaller prosessen for en parodi.

Annonse

Styreleder Geir Wenberg skriver i en pressemelding at Fiskeridirektoratets prosess i forhold til behandling av søknader om utviklingstillatelser dessverre har blitt en parodi i likhet med flere av konsesjonsrundene som har blitt gjennomført de siste 20 årene.

- Veldig mange av utviklingstillatelsene som er tildelt så langt er gitt til konsepter som vil gi minimal eller ingen effekt i forholdt til å løse de største utfordringene i næringen. Vi mener at utviklingen og veksten i næringen må skje der næringen er i dag fordi det er der forutsetningene er best, skriver Wenberg.

Wenberg Fiskeoppdrett begrunner dette med hvorfor: 

  • Gode beskyttede lokaliteter.
  • Nærhet til arbeidsfolk.
  • Nærhet til kompetanse.
  • Nærhet til nødvendig logistikk som vei, jernbane, fly og energi.
  • Ved videreutvikling av eksisterende lokaliteter med teknologi som fjerner lus, rømming og slamproblematikk ungår man også arealkonflikter.

- Vi tror ikke veksten i norsk havbruksnæring kommer til å skje ute i havet eller på land, skriver Wenberg.

Gir ikke opp

I liket med mange gode fremtidsrettede konsepter som har fått avslag har OceanTECH høstet bifall fra bl.a. politikere og miljøorganisasjoner over hele landet, i følge selskapet.

- Vi påtar oss gjerne å være stemmen til de mange gode prosjektene som så langt har fått avslag og ikke får mulighet til å bidra til utvikling av næringen i den retningen vi må.

- Vi kommer selvfølgelig til å anke avslaget og har fortsatt stor tillit til at departementet kommer til å ordne opp i det som direktoratet har foretatt seg, vi har på ingen måte gitt opp. Vi vet at OceanTECH er ett prosjekt som bør realiseres fordi teknologien vil ha betydning for utviklingen av norsk oppdrettsnæring.

OceanTECH er ett konsept som skal utvikles for å kunne selges nasjonalt og globalt. Dette er ifølge Wenberg Fiskeoppdrett ikke noe de kun skal bygge for seg selv for å få tillatelser.

- Teknologien skal bli så bra at den blir ettertraktet over hele verden til produksjon av flere arter enn laks, skriver han avslutningsvis.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse