Gå til innhold
Annonse
 I noen markeder er det volumvekst, mens i andre er det betydelig fall. Foto: Norges Sjømatråd
I noen markeder er det volumvekst, mens i andre er det betydelig fall. Foto: Norges Sjømatråd

Korona-pandemien fører til økt usikkerhet i verdenshandelen og Norges Sjømatråd skriver at de ser endringer i forbrukeradferd og transportmønster som påvirker flere markeder.

Annonse

Spesielt utsatt er restaurantsegmentet (Horeca), mens det rapporteres om en økning i dagligvare og matleveringstjenester til hjemmet som følge av utstrakt hjemmekarantene i flere berørte markeder. En svekket norsk krone bidrar til å dempe noe av effekten knyttet til lavere etterspørsel.

 Konsekvensene av koronasituasjonen slår ulikt ut i de forskjellige markedene for norsk sjømat. I noen markeder er det volumvekst, mens i andre er det betydelig fall. Hittil har vi sett et fall i etterspørselen etter norsk sjømat totalt sett. For eksempel for laks ser vi at eksportvolumet er stabilt mens prisen målt i euro faller med om lag 30 prosent. Forventninger til fall i kjøpekraft skaper også usikkerhet rundt fremtidig etterspørsel etter for eksempel klippfisk, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Nedgang for hel laks, økning for fersk og fryst filet av laks

- Vi ser en dreining i lakseeksporten mot mer bearbeide produkter. Denne trenden har styrket seg gjennom koronaperioden. Eksporten av laksefilet til flere av de oversjøiske markedene holder seg noe bedre enn eksporten av fersk hel laks til disse markedene. For eksempel ser vi vekst til Japan, Israel og Sør-Korea, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Eksporten av fersk laksefilet til Sverige har økt med 23 prosent de siste to månedene. Foto: Faksimile fra hemkop.se
Eksporten av fersk laksefilet til Sverige har økt med 23 prosent de siste to månedene. Foto: Faksimile fra hemkop.se

Så langt i koronaperioden, fra uke 9 til og med uke 17, ser vi totalt sett et relativt stabilt eksportvolum for laks, fra 168 000 tonn i fjor til 167 000 tonn i år. For fersk hel laks var det en nedgang på 2 prosent, mens fersk filet økte med 8 prosent og fryst filet økte med 36 prosent. For fryst hel laks var det i perioden en nedgang på 30 prosent. Til Asia gikk eksporten av fersk hel laks tilbake med 6 prosent i perioden, mens EU hadde en tilbakegang på 1 prosent.

- Eksporten av laks til markeder som bearbeider den til dagligvarehandelen har økt i koronaperioden. Polen og Nederland økte med 5 prosent hver og Litauen økte med 46 prosent. Vi ser også vekst i eksporten av fersk hel laks til konsummarkeder som Storbritannia med 5 prosent og Spania med 12 prosent, sier Aandahl.

Mer laks til Sverige

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks. Tabell: Norges Sjømatråd
Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks. Tabell: Norges Sjømatråd

- Eksporten av fersk laksefilet til Sverige har økt med 23 prosent i løpet av tiden med korona de to siste månedene. Helsides filet er en av de mest solgte lakseproduktene i Sverige og kjøres ofte på kampanje som en trafikkbygger til butikk. Denne uken har kjeden Hemköp helsides laksefilet på kampanje til SEK 99 per kilo, noe som er den laveste prisen vi har sett på flere år, sier Sigmund Bjørgo, Sjømatrådets fiskeriutsending til Sverige.

- Norge eksporterte 16 092 tonn laks forrige uke. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var 55,92 kroner. Det er 18 prosent lavere enn samme uke i fjor. Regnet om til euro var prisen 31 prosent lavere, 4,87 euro. Etter et markant prisfall fra uke 9 ser vi nå at prisutviklingen for laks begynner å flate ut, sier Aandahl.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse