Gå til innhold
Annonse
Det har vært mindre lakselus og sykdomsutbrudd sammenlignet med samme periode i fjor. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Det har vært mindre lakselus og sykdomsutbrudd sammenlignet med samme periode i fjor. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Så langt i år har det vært mindre sykdomsutbrudd og mindre lus nord, i perioden med nedsatt lusegrense, sammenlignet med året før.

Annonse

Det er så langt rapportert inn tretten lokaliteter over lusegrensen i uke 27, ifølge Barentswatch. Dette er en liten nedgang fra uke 26 hvor hele atten lokaliteter, eller 3 % av lokalitetene rapporterte at de var over lusegrensen.

Sammenlignet med uke 27 i fjor var det fjorten lokaliteter over grensen og tjuefire lokaliteter var over grensen i uke 26. For uke 26 i fjor tilsvarer dette hele 4 % av lokalitetene. Dette betyr at situasjonen i 2018 og 2019 for uke 26 og 27 er tilnærmet lik.

Les også: Første oppdretter som søker om å få droppe den manuelle lusetellingen

Det var i uke 21 hele 40 lokaliteter som var over lusegrensen, mer enn på samme tid i fjor. Foto: Barentswatch
Det var i uke 21 hele 40 lokaliteter som var over lusegrensen, mer enn på samme tid i fjor. Foto: Barentswatch

I perioden uke 18 til uke 23 i år, kom det en topp i uke 21 hvor hele førti lokaliteter var over grensen. Dette er en høyere lusetopp, sammenlignet med samme periode i fjor da lusetoppen også kom i uke 21, men da med hele 29 lokaliteter over grensen.

Førsteinspektør i Mattilsynet Yvonne Bakken ved avdelingskontoret på Sortland forteller at under algeoppblomstringen var lusegrensen satt ned, og flere av de rammede oppdretterne fikk dispensasjon fra kravet om å telle lus.

- Dette var fordi de ikke skulle håndtere fisken, forklarer hun. Det har vært individuelt hva behovene har vært, og hvor hardt rammet de har vært.

Hun legger til at det har vært veldig fine lusetall i området, og at det kun har vært få avlusninger i perioden hvor grensen har vært 0,2.

- Vanligvis ser vi et rush før, men det var det ikke et behov for i år.

I perioden med nedsatt lusegrense var det få lokaliteter i Nordland og Troms som var over grensen, Foto: Barentswatch
I perioden med nedsatt lusegrense var det få lokaliteter i Nordland og Troms som var over grensen, Foto: Barentswatch

Færre utbrudd av ILA

I uke 27 i år er det ifølge Barentswatch rapportert om et utbrudd av ILA og ett tilfelle med mistanke om ILA. ILA utbruddet fant i følge Mattilsynet sted ved lokalitet Fjellbukt i Kvænangen kommune, og ifølge Barentswatch er det mistanke om ILA ved lokalitet Matvika i Sørfold kommune. For uke 26 er det ikke rapportert om noen utbrudd. I alt er det så langt rapportert om fem tilfeller av ILA utbrudd.

På samme tid i fjor var det ingen rapporter om ILA utbrudd i uke 27, men i uke 26 var det rapporter om tre utbrudd av sykdommen. I perioden frem til uke 27 var det i fjor meldt om totalt åtte tilfeller med ILA utbrudd. Dette betyr at det så langt i år har vært færre utbrudd av ILA.

Nedgang i utbrudd av PD

Så langt i år har det vært rapportert om 82 tilfeller om PD, hvor to var i uke 27. Sammenlignet med fjoråret var det rapportert om 93 tilfeller av PD, hvor sju av utbruddene fant sted i uke 27. Det betyr at så langt i år har det vært færre tilfeller av PD utbrudd enn på samme tid i fjor.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse