Gå til innhold
Annonse
På lokalitet Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke mistenker Fiskeridirektoratetet ILA-utbrudd. Foto: Mowi
På lokalitet Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke mistenker Fiskeridirektoratetet ILA-utbrudd. Foto: Mowi

Mattilsynet melder at mistanken er basert på laboratoriefunn og positive analyseresultater.

Annonse

På lokalitet Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke mistenker Fiskeridirektoratetet ILA-utbrudd. Lokaliteten drives av MOWI Nord AS.

- For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten, samt tilhørende nabolokalitet Nøklan pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, skriver Mattilsynet.

Lokalitetene Fjellbukt og Nøklan driftes som en smittemessig enhet.

Kontrollområde

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter, avstandsforhold, annen akvakulturrelatert aktivitet i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse