Gå til innhold
Lokalitet Kasteberget er en av to nye lokaliteter det meldes om mistanke om ILA på i nord. Skjermdump fra Barentswatch.
Lokalitet Kasteberget er en av to nye lokaliteter det meldes om mistanke om ILA på i nord. Skjermdump fra Barentswatch.

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Kasteberget i Ibestad kommune, drevet av Kleiva Fiskefarm. Det er også ILA-mistanke på lokalitet Stabben i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke, drevet av Ellingsen Seafood.

Kleiva Fiskefarm AS varslet Mattilsynet 16.07 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kasteberget.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene var tatt ut som screeningprøver i forbindelse med at anlegget ligger i en ILA-overvåkingssone.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Andre lokalitet

Ellingsen Seafood AS varslet også Mattilsynet 16.07 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Stabben.

Mistanken er basert på resultatet av PCR og histopatologiske analyser gjennomført ved PatoGen AS og Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

- Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, skriver Mattilsynet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?