Gå til innhold
Det var 10 % mer laks i tonn i norske oppdrettsmerder i august i år sammenlignet med i august 2018. Illustrasjonsfoto: Cermaq.
Det var 10 % mer laks i tonn i norske oppdrettsmerder i august i år sammenlignet med i august 2018. Illustrasjonsfoto: Cermaq.

Tall fra Sjømat Norge viser at det nå står vesentlig mer fisk i sjøen enn det gjorde for et år siden.

Ifølge Akvafaktas månedsrapport for august stod det 734 000 tonn fisk i sjøen ved utgangen av måneden, noe som er 10 % mer enn ved augusts utløp i 2018.

Det er ikke uventet «2018G» som det volummessig er mest av, med 586 000 tonn. Denne fisken er det både flere av (212 000 mot 209 000 stk) og den veide mer i snitt (2,8 kg mot 2,6 kg) sammenlignet med det «2017G» var året før.

Også «2019G» er det både flere av (223 000 mot 216 000) og de er tyngre (0,6 kg mot 0,5 kg) enn det «2018G» var ett år tilbake.

Antagelig vil all time high for stående biomasse bli satt når enten septembers tall foreligger eller oktober.

Salget av fôr i august var med 208 00 tonn 8 % over augustsalget i 2018, mens utsettet av laks i antall var med 52,3 mill stk, 3 % lavere.

Gjennomsnittstemperatur i sjøen var med 13,8 grader 0,5 grader under fjorårets august, og akkurat på snittet for perioden 2002-2018.

Forventer priseffekt

Nordea påpeker i sin morgenrapport for torsdag at i den oppdateringen for sjømatsektoren de kom med onsdag var deres viktigste argument for å forvente betydelig lavere priser resten av 2019, samt lavere priser i 2020, at tilgangen på fisk synes å være god.

- Tilgangen reflekteres både fra en økende biomasse i sjø og fra en sannsynlig lageroppbygging av frosne produkter gjennom 3 kvartal, sier Nordea.

De antar at snittprisen (spot) for tredjekvartal vil være på 49 kroner og de har et estimat på 54 kroner for 4. kvartal. For 2020-21 estimerer de nå en laksepris på 57 kroner per kilo.

Stående biomasse med laks de siste tre år. Kilde: Akvafakta.
Stående biomasse med laks de siste tre år. Kilde: Akvafakta.

Har du en sak du
vil tipse oss om?