Gå til innhold
Annonse

Veterinærforeningen: - Én indikator er ikke nok for trafikklyssystemet

Konstituert leder av Akvaveterinærenes forening, Aoife Westgård, mener man bl.a. må ta mer hensyn til svinn av både laks og rensefisk når trafikklysene skal settes. Foto: Privat
Konstituert leder av Akvaveterinærenes forening, Aoife Westgård, mener man bl.a. må ta mer hensyn til svinn av både laks og rensefisk når trafikklysene skal settes. Foto: Privat

- Vi registrer at oppdatering av produksjonskapasitet for lakseoppdrettsområder ved hjelp av trafikklyssystemet, fortsatt bare bestemmes ut fra lakeslus som eneste indikatorer. Vi mener flere indikatorer må med for at norsk oppdrettsnæring skal bli mer bærekraftig, sier Akvaveterinærenes forening i en pressemelding.

Annonse

- I regulering av produksjonskapasitet er det fortsatt slik at vekst i et produksjonsområde kun beregnes ut fra lakselusnivå noe som Akvaveterinærenes forening (AVF) mener er en altfor ensidig indikator for bærekraftig produksjon. AVF har lenge tatt til orde for at overvåkning av fiskehelse og  -velferd er viktig for å fastsette produksjonsnivåer.

De påpeker det faktum at mellom 50 millioner oppdrettsfisk og et like stort antall rensefisk dør hvert år, overhodet ikke er berørt i de vurderingene som er gjort av ekspertgruppen, styringsgruppen eller departementet når de har fastsatt kriteriene for videre vekst i oppdrettsnæringen.

- Det er nå på høy tid at indikatorer som dødelighet og sykdom innføres for å få en mer bærekraftig og forutsigbar produksjon, slik også et klart stortingsflertall uttalte under behandlingen av havbruksmeldingen i 2015, sier konstituert leder av Akvaveterinærenes forening Aoife Westgård.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse