Gå til innhold
Norcod har slaktet sin førte torsk, men bygger samtidig opp mer biomasse. Så langt har de ervervet tillatester til vel 10 000 tonn MTB. Foto: Norcod
Norcod har slaktet sin førte torsk, men bygger samtidig opp mer biomasse. Så langt har de ervervet tillatester til vel 10 000 tonn MTB. Foto: Norcod

Norcod melder at flere milepæler er nådd i førstekvartal, og selskapet er i vekst.

I første kvartal økte Norcod sin MTB og fikk tillatelse til drift på en ny lokalitet i Meløy kommune i Nordland.

- Dette driver behovet for rekruttering av nye  medarbeidere til selskapet. Norcod søker å etablere seg lokalt i områdene der selskapets kjernevirksomhet utføres, skriver selskapet i førstekvartalsrapporten.

Selskapet trekker frem at de har blitt møtt med positivitet fra Meløy kommune.

- Utvidelsen i Meløy er et viktig stort skritt mot produksjonsmålene i 2025. Norcod har nå tillatelser for rett i overkant av 10 000 tonn MTB rettet mot oppdrett av torsk, forteller de.

Lokaliteten Jamnungen ble i kvartalet utstyrt med en ny hybrid lekter.

- Den har gitt lokaliteten et løft og bidro til økt kapasitet til å håndtere økende biomasse. Denne toppmoderne hybride fôrlekteren reduserer både drivstofforbruk, utslipp, vedlikehold av generatorer og sikrer stille drift på dagtid. Dette er bra ikke bare for Norcods ansatte og nærmiljøet, men også for fisken.

De skriver at nytt og pålitelig utstyr tillater at røkterne kan fokusere mer på torsken.

- Fiskens ytelse har vært gode gjennom hele kvartalet med høy fôreffektivitet og overlevelsesgrad. Selv ved lavere sjøtemperaturer enn forventet, har torsk vokst etter budsjettert nivå, skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?