Gå til innhold
Annonse
Norsk Oppdrettsservice seiler i medvind for tiden og kan vise til gode resultater i 2017. Foto: Arkivfoto.
Norsk Oppdrettsservice seiler i medvind for tiden og kan vise til gode resultater i 2017. Foto: Arkivfoto.

Rensefiskprodusenten Norsk Oppdrettsservice gjør det godt i 2017, og har mer en tredoblet driftsresultatet fra året før. 

Annonse

 Rensefiskprodusenten endte opp med en økning på rundt 37,8 millioner kroner i omsetning, fra 53,8 millioner i 2016 til 91,6 millioner kroner i 2017. Det tilsier en økning på 70 prosent.

Driftsresultatet er mer en tredoblet, og gikk fra 8,5 millioner kroner i 2016 til 26,4 millioner i 2017. 

Selskapet solgte rundt 3,9 millioner rognkjeks i fjor. Stort sett all rensefisken selskapet produserer leveres til Lerøy Seafood Group (LSG) som eier 51 prosent av rensefiskselskapet.

Årsresultatet ble økt med 221 % til 20, 4 millioner kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 57, 5 millioner kroner, sammenlignet med 32,7 millioner kroner året før.

Nøkkeltall for 2016 og 2017:
Nøkkeltall for 2016 og 2017:

Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 42 % sammenlignet med 43 % i fjor.

Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Samlet sykefravær har vært 123 dager, hvilket utgjør 0,2 %.

God kjønnsfordeling i selskapet

Selskapet har i 2017 sysselsatt totalt 33 ansatte, og styret har hatt fem medlemmer.

Fordelingen blant de ansatte har vært fjorten kvinner og nitten menn, mens styret har bestått av fem menn.

Største aksjonær i selskapet er Lerøy Seafood Group ASA. Aksjonærene delte 10,2 millioner kroner i utbytte som er en økning på 3,2 % fra året før. 

Norsk Oppdrettsservice AS

  • Driver med produksjon av rensefisk og tjenester for oppdrettsnæringen og har lokaler i Flekkefjord.
  • Selskapet ble stiftet  2011 og har cirka 33 ansatte. 
  • I 2016 vant Norsk Oppdrettsservice den nasjonale kåringen av årets gaselle basert på regnskapet for 2015.
Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse