Gå til innhold
Annonse

NRS: Økte produksjonskostnader har redusert marginen

Foto: NRS.
Foto: NRS.

NRS slaktet et volum på 9 070 tonn sløyd vekt i fjerdekvartal, som er 34 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Produksjonskostnaden i nord økte med 5 kr i kvartalet.

Annonse

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2019 på MNOK 136 og en EBIT pr. kg på NOK 16,71. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 233 og NOK 17,73.

- Salget av Region Sør ble gjennomført den 16. desember 2019 og økte resultat etter skatt med en gevinst på MNOK 922 i kvartalet. Økte produksjonskostnader har redusert marginen i kvartalet, mens prisen på laks økte gjennom kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 20 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2019 har NRS driftsinntekter på 5,6 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 543 og et overskudd etter skatt på MNOK 1 313. Styret foreslår et utbytte på NOK 10,00 pr aksje for 2019.

Salget av Region Sør er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 893 i løpet av kvartalet til MNOK 33. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 357 som gir en egenkapitalandel på 72 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2019 på MNOK 146,0 mot MNOK 243,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 17,71 mot NOK 20,20 i tilsvarende kvartal i fjor.

Produksjonskostnadene i regionen endte på på 40,44 kroner per kg, opp med 5,01 kroner fra tredjekvartal 2019 (35,43) og 6,66 kr (33,78 kr) i Q4 2018.

I sin kvartalsrapport forklarer de dette med høyere produksjonskostnader på fisk som ble sluppet til sjø i 2018. 
Den fikk høyere slakte- og brønnbåtkostnader på fisk smittet av ILA, samt økte kostnader på fôr og smolt.

Veksten har også vært lavere enn forventet på grunn av lave sjøvannstemperaturer i 2019.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2019 før salgstidspunktet på MNOK 5,6 mot MNOK 1,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 6,77 mot NOK 0,60 i tilsvarende kvartal i fjor.

I sør ble produksjonskostnad på 55,59 kroner per kg, vel 15 kr/kg mer enn i nord, og opp med 6,59 kroner fra 3. kvartal (49,00 kr/kg).

Slaktevolumet gikk ned med 915 tonn (til 826 tonn) sammenlignet med 4. kvartal. Men det var nær en doblling fra Q3 2019, som endte på 437 tonn. 

Slaktevolum

NRS slaktet et volum på 9 070 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 8 243 tonn i Region Nord og 826 tonn i Region Sør. For 2020 antas slaktevolumet å bli 37 000 tonn, som er en økning på 36 % sammenlignet med slaktevolumet for Region Nord i 2019. Salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet med et solgt volum på 24 726 tonn laks, som er 11 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Konsernet ble i fjerde kvartal er innvilget grønn finansiering på MNOK 400 og 75 % av NRS sine lokaliteter er nå ASC-sertifiserte. Det er gledelig å oppleve at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår, sier Charles Høstlund.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse