Gå til innhold
Annonse
Andreas Skagøy er ny fiskehelsesjef i Måsøval Fiskeoppdrett og sier han ser frem til å være en langsiktig pådriver for et godt, helhetlig fiskehelsearbeid. Foto: Kristina Kaald.
Andreas Skagøy er ny fiskehelsesjef i Måsøval Fiskeoppdrett og sier han ser frem til å være en langsiktig pådriver for et godt, helhetlig fiskehelsearbeid. Foto: Kristina Kaald.

Andreas Skagøy (30) er ny fiskehelsesjef i Måsøval Fiskeoppdrett. Hans ambisjon er å få ned dødelighet og redusere svinn. 

Annonse

Skagøy har startet i ny jobb i Måsøval Fiskeoppdrett og sier til Kyst.no at han gleder seg veldig til å arbeide frem gode løsninger sammen med dyktige kollegaer.

- Jobben er variert og gir meg muligheten til å arbeide tett på både fisk og mennesker. Jeg har mye å lære av de som arbeider på merdkanten og i administrasjonen, og ser frem til å være en langsiktig pådriver for et godt, helhetlig fiskehelsearbeid, opplyser han. 

Ønsker å få kontroll på lus

Skagøy påpeker at norsk lakseoppdrett samlet sett har for høy dødelighet. Derfor er ambisjonen hans å bidra til å redusere «svinnet» over tid.

- God kontroll med lusesituasjonen vil være èn av de viktige faktorene her. Videre ligger det blant annet et stort potensial i økt og jevnere smoltkvalitet, bedre tilrettelegging for rensefisken og å sikre at vi samler inn og systematiserer relevante data slik at vi kan nyttiggjøre oss disse i fremtiden. Oppdrettsnæringen har kommet langt på kort tid, og dette er utfordringer jeg tror vi klarer å løse i årene som kommer, sier den ferske fiskehelsesjefen.

De nye arbeidsoppgavene består av å ivareta fiskehelse og fiskevelferd i de ulike delene av produksjonen. 

- Det innebærer blant annet ansvar for det løpende fiskehelsearbeidet i selskapet og arbeid med ulike prosjekter, opplyser han.

Flere nyansettelser

Kyst.no meldte i går at Måsøval Fiskeoppdrett har styrket staben ytterligere og ansatt både ny produksjonssjef for smolt og finansdirektør

Administrerende direktør Asle Rønning sier til Kyst.no sier at dette er nyopprettede stillinger for å styrke deres faglige kompetanse. Stillingen som fiskehelsesjef påpeker Rønning også er nyopprettet og sier han er svært glad for å få Skagøy på laget.

- Vi er kjempe glade for å få en dyktig fiskehelsebiolog som Andreas i teamet vår. Han vil helt klart styrke vår fiskehelsekompetanse, og vi kjenner godt til han fra før, påpeker Rønning. 

- Det har vært lærerikt

Skagøy besitter en masterutdanning innen fiskehelse/akvamedisin fra UiT og kommer fra stillingen avdelingsleder fiskehelse for Trøndelagsregionen i Åkerblå. Han oppsummerer sine to år i bedriften som spennende og utfordrende, hvor han har ledet et team med dyktige veterinærer og fiskehelsebiologer.

- Det har vært en veldig lærerik og givende tid. Jeg sitter igjen med mye kunnskap, en bedre helhetsforståelse og mange gode relasjoner, forteller han.

Her kan du lese litt om jobben han har gjort i Åkerblå, der Skagøy forklarer at en viktig del av arbeidet deres ligger i å følge opp lusearbeidet hos kundene.

Fritiden liker 30-åringen å tilbringe ute, som ivrig jeger og friluftsmann.

- Jeg trives best ute sammen med kona, helst i vinterfjellet med fjellski og telt, sier han avslutningsvis.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse