Gå til innhold
Annonse

Nytt lusemiddel virker også etter at det nesten ikke er noe igjen

Eggstrenger hos Caligus rogercresseyi: A: Modne (m) og umodne (im) eggstrenger. B: Ikke-levedyktige eggstrenger Non-v (1) og Non-v(2). Dette viser to ulike uttrykk for ikke-levedyktige egg. Kilde: Sandra Marin.
Eggstrenger hos Caligus rogercresseyi: A: Modne (m) og umodne (im) eggstrenger. B: Ikke-levedyktige eggstrenger Non-v (1) og Non-v(2). Dette viser to ulike uttrykk for ikke-levedyktige egg. Kilde: Sandra Marin.

Lakselusmiddelet basert på lufenuron virker i utgangspunktet ved å hindre syntese av nytt skall. Nå har forskere funnet ut at det også påvirker lusen på andre måter, selv lenge etter at fisken opprinnelig ble medisinert.

Annonse

Under lakseluskonferansen Sealice2018 i Punta Arenas i Chile, snakket forsker ved «Universidad Austral de Chile», Sandra Marin, om funn de hadde gjort etter å ha utsatt lakselus for svært lave doser av lufenuron.

Dette er det nyeste lakselusmiddelet på markedet og har vært brukt i Chile i noen få år. Her hjemme ligger det ennå på bordet til Statens legemiddelverk for eventuell godkjenning. Det har det også gjort i noen år.

- Fra bruk på insekter vet vi at det hemmer reproduksjonsevnen til insektene på lave doser. Vi ville teste om dette også stemte for lakselus, og om det da vil bidra til å redusere smittepresset fra lus, selv når det er kun svært lave doser igjen i fisken, sa Marin.

Les også: Lufenuron gir mer enn lusekontroll

Sandra Marin er forsker ved «Universidad Austral de Chile» som ligger i Puerto Montt. Foto: UACh.
Sandra Marin er forsker ved «Universidad Austral de Chile» som ligger i Puerto Montt. Foto: UACh.

- Signifikant reduksjon

Forskerne fôret laks med virkestoffet opp til nivåer i muskel og skinn på hhv 245 og 489 ppb (mikrogram/kg), for å etterligne hva fisk vil ha på slutten etter å ha vært fôret etter terapeutiske anbefalinger med Imvixa (som er det kommersielle preparatnavnet på lufenuron solgt i Chile).

Fisk ble så påsatt copepoditter av den chilenske lusen Caligus rogercresseyi, og disse ble så fulgt til de ble kjønnsmodne og hunnene hadde laget eggstrenger.

- Vi fant ut at det var en signifikant reduksjon i levedyktige egg i eggstrengene sammenlignet med kontrollgruppen. Vi fant også mange lus med hele eggstrenger som ikke hadde egg.

Disse eggstrengene var typisk kollapset på grunn av manglende innhold.

- God effekt

Noe av det man fant var at cellemembranene til de affiserte eggene hadde langt mindre fosfolipider enn kontrollgruppen.

- Våre funn korresponderer dermed godt med tidligere funn på lakselus (Lepeophtheirus salmonis) av McHenry et al i 2016 som fant redusert eggklekking hos lus som hadde beitet på fisk med lave nivå av lufenuron.

Dermed kan lusemiddelet ha god effekt også etter at det har sluttet å virke som kitinsyntesehemmer.

- En slik redusert fekunditet og et økt antall hunner som bærer på ikke-levedyktige egg kan bidra til redusert smittepress også i den tiden der fisken inneholder kun små restkonsentrasjoner av lufenuron, konkluderte Marin.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse