Gå til innhold

Rekordhøyt ordreinntak for AKVA group - fisk i sjøen i Atlantis

Aldri før har AKVA group sirket seg så store ordrer som i førstekvartal i år. Foto: AKVA group.
Aldri før har AKVA group sirket seg så store ordrer som i førstekvartal i år. Foto: AKVA group.

AKVA group fullførte første kvartal med vekst i både omsetning og ikke minst ordreinngang. Utviklingskonseptet Atlantis Subsea Farming har fått fisk i sjøen og er i en testfase.

Omsetningen i første kvartal 2019 endte på 852 MNOK (589 MNOK) med en EBITDA på 97 MNOK (59 MNOK). EBITDA-margin på første kvartal var 11,4% (10,0%). Netto fortjeneste økte fra 24 MNOK i første kvartal 2018 til 29 MNOK i 1. kvartal 2019.

AKVA group avsluttet kvartalet med en ordrereserve på 1,6 mrd. NOK.

Merdbasert teknologi

Samlet omsetning innen merdbasert teknologi (cage based technology - CBT) for første kvartal 2019 endte på 689 MNOK (434). Omsetningen for Norden endte på 493 MNOK (227), Det amerikanske kontinent på 123 MNOK (103) og Europa og Midtøsten (EME) på 73 MNOK (104).

EBITDA for segmentet i første kvartal utgjorde 77 MNOK (40). EBITDA-marginen var 11,1% (9,1%). EBIT og EBIT margin endte på henholdsvis 36 MNOK (24) og 5,3% (5,5%).

Marginene innen norsk merdteknologi er vesentlig bedre enn i siste halvdel av 2018, men det er fortsatt uutnyttet potensial innen forbedret prosjektgjennomføring.

I Mo i Rana opplevde rørfabrikken et sterkt kvartal med høy produksjon og begrenset nedetid.

- Aktiviteten i de marine tjenestene øker, og vi ser økt omsetning og EBITDA sammenlignet med fjoråret.

I Norden ble ordreinngangen på 580 MNOK (293) i første kvartal, og regionen fortsetter å oppleve høy aktivitet.

I Amerika-regionen fortsetter veksten med en omsetning på 145 MNOK sammenlignet med 113 MNOK i samme kvartal i 2018.

Salgs- og leveringsavtalen med Grieg NL, inngått i tredje kvartal, er ikke inkludert i ordrebeholdningen ennå.

Ordreinngangen i AKVA group Chile gikk ned fra 151 MNOK til 110 MNOK innenfor det merdbaserte segmentet i første kvartal.

EME endte kvartalet med en omsetning på 73 MNOK, en reduksjon fra 104 MNOK i samme kvartal i fjor.

- Virksomheten i Hellas, Spania og Midtøsten er godt posisjonert for den forventede veksten i regionen. Vår virksomhet i Tyrkia er påvirket av lokal økonomisk uro, men vi ser fortsatt godt potensial når markedsforholdene til slutt øker.

Programvare

I første kvartal 2019 var inntektene for segmentet 44 MNOK (47). EBITDA og EBIT endte på henholdsvis 8 MNOK (10) og 4 MNOK (7). En samarbeidsavtale ble inngått med Observe Technologies (AI), og den første modulen med fôringsassistent er allerede i markedet.

Landbasert teknologi (LBT)

Inntektene for første kvartal var 119 MNOK (109). EBITDA endte på 12 MNOK (9) og EBIT var 8 MNOK (7). Ordreinngangen i første kvartal 2019 var 300 MNOK sammenlignet med 51 MNOK i første kvartal 2018.

- En stor kontrakt ble inngått med Svaberget Smolt AS på ca. 300 MNOK. Ordrereserven fortsetter å være god, og ordrebeholdningen endte på 629 MNOK sammenlignet med 479 MNOK i fjor.

Atlantis Subsea Farming AS

I partnerskap med Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS etablerte AKVA group ASA Atlantis Subsea Farming AS 1. februar 2016 med det formål å utvikle nedsenkbare fiskeoppdrettsanlegg for laks i industriell skala.

Atlantis Subsea Farming AS søkte om seks utviklingslisenser for å muliggjøre storskala utvikling og testing av det nye teknologi- og operasjonelle konseptet.

Den 22. februar 2018 annonserte Fiskeridirektoratet at selskapet har fått en lisens.

Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologisk testfase med hensyn til gjennomføring av prosjektet. Det er kommet fisk i sjøen i merden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?