Gå til innhold
Annonse
 Illustrasjonsfoto av laks i merd.
Illustrasjonsfoto av laks i merd.

I forrige uke ble det meldt om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya.  Nå har de fått talt opp fisken.

Annonse

Fiskeridirektoratet meldte om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya i forrige uke, der det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

Slakteklar fisk

Frode Arntsen, direktør salg og industri i Salmar, fortellers til Kyst.no at slike hendelser er meget beklagelig og SalMar tar dette på største alvor.

- Dog er omfanget av rømminga heldigvis svært begrenset. Etter ferdig slakt og opptelling av fisken samt tall fra gjenfangst mangler vi 342 fisk, slår han fast.

Arntsen forteller videre at fisken var av slakteklar størrelse med snitt på 5 kg.

- SalMar har en intern granskingsgruppe som jobber med å avklare hendelsesforløp, årsak og evt korrigerende tiltak, forteller han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse