Gå til innhold
Annonse
Tilfellet av SAV 2 ved Halsavika i Rogaland er nå bekreftet. Illustrasjon: Barentswach
Tilfellet av SAV 2 ved Halsavika i Rogaland er nå bekreftet. Illustrasjon: Barentswach

Tilfelle av SAV 2 på Mowi-lokalitet i Rogaland er bekreftet.

Annonse

I forrige uke meldte Mattilsynet at det var misstanke om pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV 2 på sjølokaliteten 18639 Halsavika. Nå melder Mattilsynet at mistanken er bekreftet.  Lokaliteten eies av av MOWI Norway AS

- Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt, forteller de i meldingen.

De legger til at de ser alvorlig på funnet i dette oppdrettstette området.

- Lokaliteten ligger dessuten i et kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA). Påvisning av SAV 2 forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet. 

Les også: – Styrer mot et år med høye PD-tall

Grunnlag for påvisning

Det var Mowi som varslet Mattilsynet 25. oktober 2019 om mistanke om SAV 2 på Halsavika. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS.

- Nye prøver ble tatt 25. oktober 2019 av autorisert fiskehelsepersonell fra virksomheten. Prøvene ble analysert ved Veterinærinstituttet. PD diagnosen, forårsaket av SAV 2-subtype, ble bekreftet 4. november 2019, forteller de.

Mattilsynet har startet kartlegging av smittestatus i området og anlegg som ligger innenfor en radius på 30 km fra smittet lokalitet vil ifølge Mattilsynet bli fulgt opp.

Restriksjoner og utslakting

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning har Mattilsynet pålagt lokaliteten restriksjoner. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

- Virksomheten har på eget initiativ startet utslakting, og Mattilsynet vil sette en frist for når anlegget skal være tømt for fisk, skrivet tilsynet i meldingen.

De pressierer videre at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse