Gå til innhold
Annonse
Seafood Trainee kull 1 bestod av 28 delatagere. Formålet med Seafood Trainee, er å rekruttere de aller beste kandidatene slik at de sikrer at høy kompetanse til sjømatnæringen. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster
Seafood Trainee kull 1 bestod av 28 delatagere. Formålet med Seafood Trainee, er å rekruttere de aller beste kandidatene slik at de sikrer at høy kompetanse til sjømatnæringen. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster

Norges første traineeprogram for sjømatnæringen ble en suksess med over 400 unge søkere i 2016. Nå etterlyser Sjømatklyngen unge talenter til en ny runde som starter opp til høsten.

Annonse

Seafood Trainee er opprettet av NCE Seafood Innovation Cluster, og strekker seg over ett år. Daglig leder Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation, sier de er i dialog nå med en rekke nye selskaper som har sagt seg positive til å ta imot traineer til høsten.

Tanja Hoel, daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster. Foto: NCE.
Tanja Hoel, daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster. Foto: NCE.

- Vi er fortsatt i forhandlinger, men selskaper fra IKT- bransjen er blant annet de nye vi forventer å se i vår portefølje. Det ser vi som veldig positivt, sett i lys av digitaliseringen vi nå ser i bransjen. Men her må jeg også komme med et lite stikk til sjømatnæringen.

- Hele hensikten med å etablere trainee programmet var å bygge omdømme til næringen og skaffe flere unge en inngang inn til bransjen. Mange slet med å finne en vei inn til næringen. Tilbakemeldingen og responsen viser at programmet er attraktivt og vi skulle gjerne sett at flere selskaper enn våre partnere hadde «guts» nok til å satse. Særlig fiskerinæringen. Vi har et kollektivt ansvar skal vi være beste næringen i Norge i framtiden, legger hun til.

Kull nummer to skal få et ganske likt program som det første, men noen få endringer, der de blant annet legger siste modul til Tromsø.

- Dette er et nasjonalt trainee-program og det er viktig for oss å inkludere det viktige miljøet i Tromsø og nord. Mye av veksten innenfor sjømatproduksjon til komme i nordområdene og dette er en viktig region for klyngen og trainee programmet å sette fokus på, påpeker Hoel.

- Gode tilbakemeldinger

HR-sjef Judith Tørvi i Cargill Norge sier til kyst.no at hun på vegne av Cargill har vært med å lage traineeprogrammet sammen med en del av de andre selskapene i sjømatklyngen.

Judith Tørvi, personalsjef i Ewos/Cargill Norge er en av de som har vært med å utarbeidet Seafood Trainee programmet som skal starte opp  for andre gang til høsten. Foto: Ewos/Cargill.
Judith Tørvi, personalsjef i Ewos/Cargill Norge er en av de som har vært med å utarbeidet Seafood Trainee programmet som skal starte opp  for andre gang til høsten. Foto: Ewos/Cargill.

- Vi har utformet programmet, samt er vert for trainee-samling og har selv traineer som er med i programmet, forklarer hun.

Ewos har hatt to traineer med i først pulje, tilbakemeldingene fra disse to er at programmet er attraktivt og lærerikt.

- For Cargill er det å kunne skilte med et trainee-program viktig med henhold til å tiltrekke seg unge og lovende kandidater, opplyser hun.

Les også: om Tone Kristin Sundal som var en av de 28 Seafood Trainee deltagerne i fjor.

- Lærer firmaet godt å kjenne

Når det gjelder hva traineene jobber med og lærer er det mellom annet arbeid med produktene deres i vid forstand mellom annet produktinnhold og design, kundeveiledning og kundeoppfølging etc.

- De vil gjennom sitt arbeid bli involvert i hele verdikjeden og i grensesnittet til mange andre enheter. Med andre ord er dette en stilling hvor man i løpet av et år lærer firmaet godt å kjenne, poengterer HR-sjefen.

Selskapet hadde to traineer i først pulje, og de var begge jenter. Tørvi sier at de vil om lag ha det samme antall trainees i år som først pulje.

- Stort engasjement

Hoel sier at det første kullet med traineer har gått bra.

- Det er et imponerende høyt nivå. Stort engasjement. Vi ser nå at trainee programmet har bidratt til et verdifullt nettverk, for eksempel så kontakter de hverandre ved faglig eller forretningsmessige sammenhenger. Dette var litt av intensjonen med å etablere et bransjerettet trainee-program.

Klynge-sjefen legger til at sjømat traineene har lært om hele verdikjeden.

- Dette var bestilling fra våre partnere, en praktisk rettet innføring i hele verdikjeden. For å ta en riktig beslutning må en forstå hele verdikjeden. I tillegg til produksjonen har vi og hatt inn teknologi og leverandørbedrifter. Biologien står helt naturlig i fokus, og vi har derfor hatt stor verdi av å inkludere våre ledende forskningsmiljøer inn i traineeprogrammet.

Den siste modulen for kull én avsluttes i Bergen i juni, med fokus på innovasjonsledelse. Her skal traineene jobbe med konkrete case sette sammen alt de har lært på de tre øvrige modulene.

Ambisjoner om internasjonalt trainee-program

I det første trainee-programmet deltok totalt 28 deltagere.

- Dette er en god blanding av traineer og ny-ansatte. Vi valgte å gjøre det slik første året for å komme i gang. I år, kan vi bekrefte at vi har 20 nye traineestillinger som unge kan søke på. Målet er selvsagt at dette antallet kan økes, forutsatt at vi nå få flere bedrifter til å se på dette som en fin mulighet for å styrke sitt omdømme, forklarer hun.

Hoel sier at sjømatklyngen på sikt ønsker å se på muligheten å bygge et internasjonalt traineeprogram.

- Vi har allerede nå interesse fra andre sjømatregioner rundt programmet, opplyser hun.

Søknadsfristen for å være med er like rundt hjørnet og er satt til 30 april, og starter opp i september. Mer om Seafood Trainee stillingene og hvordan du kan søke kan du finne på klyngens nettside. 

Traineene ute på anleggstur for å lære mer om verdikjeden i havbruksnæringen. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster. 
Traineene ute på anleggstur for å lære mer om verdikjeden i havbruksnæringen. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse