Gå til innhold
Annonse
Andreas Morland
Andreas Morland

En ny drone skal hjelpe oppdretterne til å få bedre fôrfaktor og lavere dødelighet. Nå søker gründeren bak prosjektet de første pilotkundene.

Annonse

 

Andreas Morland, Seasmart
Andreas Morland, Seasmart

Andreas Morland ser ikke bort ifra at det kan komme andre typer sensorer. Foto: Seasmart

I slutten av mars kåret Inventas ti vinnere av en gründerkonkurranse på sine hjemmesider. En av vinnerne var det nyoppstartede selskapet, Seasmart, et av gründerselskapene i Nyskapingsparken i Bergen. Gründeren bak selskapet, Andreas Morland har utviklet en drone som skal effektivisere driften i havbruksnæringen.

Som vinner fikk Seasmart hjelp til å få ideen utviklet i en workshop og i et skissedokument sammen med dyktige designere og innovatører. Nå søker Morland de første pilotkundene til prosjektet.

- Systemet er under utviklingen og Seasmart ser etter pilotkunder for å teste ut utstyret, sier han til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

- For utvikling av nye løsninger er en dialog med kunder veldig viktig for å lage det næringen faktisk har bruk for. I løpet av 2014 håper jeg at Seasmart kan etablere pilotkunder som gjennom utviklingsfasen kan være med å strømlinjeforme løsningen.

- I løpet av et slikt samarbeid regner jeg med at det også vil komme fram andre behov. Jeg tror det til neste år vil være interessant å utvikle denne løsningen som en plattform for andre sensorer. Det kan enten være helt nye sensorer Seasmart vil utvikle eller integrering av eksisterende løsninger som kan blir enda bedre som en del av en slik platform, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Seasmart drone
Seasmart drone

Dronen beveger seg opp og ned for å gjøre målinger. Foto: Seasmart

Lavere dødelighet, bedre fôrfaktor

Seasmart-dronen beveger seg automatisk opp og ned i merden for å gjøre målinger av for eksempel oksygen, salinitet og hvor fisken oppholder seg. Dette skal ifølge gründeren kunne hjelpe til å få en bedre fôrfaktor og minke dødeligheten i merden.

- Dronen vil bevege seg automatisk i merden for å gjøre målinger. Systemet endrer oppdrift for å flyte eller synke. Det har ingen propell. Når den stiger opp vil den samle data fra bunn til topp i merden.

- Ulike forhold som oksygen, salinitet og temperatur kan være veldig forskjellige på ulike dybder. Med Seasmarts sensor-drone kan du få oversikt over hele merden og ta beslutninger basert på de faktiske forholdene for fisken.

Han understreker at selve enheten er helt trådløs. Man trenger verken kabler eller vinsj for å få den på plass.

- Den er ikke i veien for noe annet arbeid, og det er ingenting som samler is. Enheten tar i bruk Nanoteknologi-coating, noe som gir langtidsvirkende groebeskyttelse, sier gründeren.

Løsningen kommuniserer trådløst via GSM-nettet eller ICE og skal kunne levere målinger en gang i timen.

Saken fortsetter under bildet

Seasmart drone
Seasmart drone

De tradisjonelle oksygenmåling-systemene er montert på siden av merden. Foto: Seasmart

Desember 2014

Ifølge Morland, vil den første prototypen være leveringsklar for de første pilotkundene i desember 2014. Før den tid skal grensesnittet utvikles til å bli så lett å bruke som mulig.

- Måleresultatene vil være tilgjengelige i et eget webgrensesnitt så snart de er sendt fra dronen. Grensesnittet er under utvikling og vil tilpasses slik at grenesnittet er intuitivt og enkelt å bruke mens informasjonen og beslutningsstøtte er tydelig og komplett, sier Morland.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse