Gå til innhold

Sølvtrans sine brønnbåter er spesielt utrustet for lukket transport

Sølvtransbåtene «Ronja Nordic» og «Ronja Superior» fortøyd ved Marine Harvest Ulvan. Foto: Sølvtrans.
Sølvtransbåtene «Ronja Nordic» og «Ronja Superior» fortøyd ved Marine Harvest Ulvan. Foto: Sølvtrans.

Hvordan kan et krav om lukket transport slå ut på brønnbåtnæringen, og hvordan stiller brønnbåtselskapene seg til ambisjonen om at alt skal foregå lukket?

Under Kystrederiene og Bønnbåteiernes forening sitt seminar om fartøysoperasjer, fiskevelferd og rammevilkår nylig, snakket statssekretær Roy Angelvik (FRP) om at fiskeriministeren sin ambisjon fra 1. januar 2021 er at all transport av fisk skal foregå under lukkede forhold. 

Kyst.no har i den forbindelse tatt en prat med Sølvtrans, der fiskeriminister Harald T. Nesvik tidligere var samfunnskontakt, for å høre hvordan de stiller seg til ambisjonene hans om at all transport av fisk skal foregå lukket.

God erfaring med lukket transport

Roger Halsebakk, administrerende direktør i brønnbåtrederiet, sier til Kyst.no at de har lang og god erfaring med lukket transport, og at alle deres båter er bygget og spesielt utrustet for slik transport.

Bakgrunnen for dette er at Sølvtrans opererte i Skottland på slutten av 1990-tallet samtidig som de fikk et omfattende ILA-utbrudd der, og bestemte at all fisken måtte slaktes ut. Myndighetene var bestemt på at brønnbåt med utskifting av vann under transporten var årsaken til smittespredning, og de gjorde derfor transport av fisk med brønnbåt forbudt.

Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans, forteller til Kyst.no at deres båter er særlig egnet for lukket transport, og stiller seg positiv til fiskeriministerens ambisjoner. Foto: Erich Guerrero/Salmonexpert.cl.
Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans, forteller til Kyst.no at deres båter er særlig egnet for lukket transport, og stiller seg positiv til fiskeriministerens ambisjoner. Foto: Erich Guerrero/Salmonexpert.cl.

- Vi startet da utviklingen av lukket system om bord i brønnbåt. I 2001, etter at vi hadde fått første båten med slik teknologi levert fra Aas Mekaniske, fikk vi lov til å vise hvordan en ved hjelp av lukket transport kunne operere med tilstrekkelig biosikkerhet, forklarer Halsebakk.

Ønsker tydeligere svar fra myndighetene

Skottland innførte deretter krav om lukket transport på begynnelsen av 2000-tallet, og etter hvert ble også direkte lossing fra brønnbåt til slakteriet regelen i Storbritannia.

Halsebakk sier at Færøyene gjorde det samme i 2004, og når de begynte å produsere igjen regulerte de brønnbåt-logistikken på samme måten og kanskje enda strengere siden det ikke er lov å transportere på Færøyene med en brønnbåt som har operert i for eksempel Norge.

- Hvordan stiller Sølvtrans seg da til ambisjonene fra fiskeriministeren?

- Det er verdt å nevne at overgangsordningen i transportforskriften § 29, som gjelder frem til 1. januar 2021, sier at transporten skal skje uten vannutskifting så lenge det er fare for at smitte spres til fisken en transporterer eller til fisk en passerer under transporten. Mange steder langs kysten ligger lokalitetene slik at dette i praksis må bety et krav om lukket transport. I hvilken grad politikerne har ambisjoner om å kreve lukket transport utover dette i fremtiden må de svare for, sier Halsebakk.

Han understreker at Sølvtrans er skeptisk til at en fra 1. januar 2021 skal gå over til det han mener er transport med dårligere dokumentert biosikkerhet, basert på desinfeksjon av vann inn og ut av båten.

- Vi ser heller at det som i dag er en overgangsordning blir gjort om til et varig krav og at det blir gitt en tydelig veiledning fra myndighetene på når en går så nær et anlegg at transporten skal gå lukket.

Les også: Økt interesse for lukkede systemer på brønnbåter

Har du en sak du
vil tipse oss om?