Gå til innhold
Annonse
ILA-forekomstene er mer spredt i år enn før. Kilde: Veterinærinstituttet.
ILA-forekomstene er mer spredt i år enn før. Kilde: Veterinærinstituttet.

Til forskjell fra foregående år, er ILA-utbruddene i 2017 og så langt i år spredd langs store deler av kysten. ​Veterinærinstituttet har i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett tatt for seg status på ILA i Norge i år.

Annonse

I artikkelen skriver Veterinærinstitutt-forskerne Torfinn Moldal og Maria Aamelfot at det per utgangen av august var stadfestet ILA på til sammen ni lokaliteter, mot 14 i fjor.

- Til forskjell fra situasjonen i foregående år, er utbruddene i 2017 og så langt i 2018 spredd langs store deler av kysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.  De fleste utbruddene kan karakteriseres som isolerte eller primære uten en klar, direkte forbindelse mellom utbruddene, skriver de.

De påpeker at mens det i perioden 2013-2016 var karakterisert av noen få, lokale epidemier med nært beslektet virus som ble påvist på lokaliteter innenfor et geografisk avgrenset område, har man de to siste åra sett en endring mot relativt spredte utbrudd med virus som ikke er nært beslektet. 

- Dette gjelder isolerte utbrudd eller primærutbrudd – utbrudd som ikke kan knyttes til andre, kjente utbrudd. I enkelte områder i landet har vi observert virus som er ganske like genetisk, men allikevel med visse forskjeller som ikke tyder på at direkte smitte fra en lokalitet til en annen har funnet sted, srkiver de.

De skriver at én mulig forklaring er at ILA-utbruddene skyldes ILA-viruset som i utgangspunktet ikke gir sjukdom (ILAV HPR0) og at dette sirkulerer i området, infiserer fisk på ulike lokaliteter og endrer
seg på litt ulike måter.

- En geografisk utbredelse av ILAV HPR0 er observert tidligere, og økt kunnskap om ILAV HPR0 som kan forekomme hos frisk fisk vil kunne gi viktige svar på sammenhengen mellom ILAV HPR0 og ILA-virus som påvises ved sjukdom.

Har du lyst å dele en nyhet eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse