Gå til innhold
Annonse
Ordfører Jarle Skeidsvoll ønsker ny teknologi velkommen til Osterøy. Foto: Ørjan Deisz/Bergens Tidende
Ordfører Jarle Skeidsvoll ønsker ny teknologi velkommen til Osterøy. Foto: Ørjan Deisz/Bergens Tidende

Ordfører Jarle Skeidsvoll i Osterøy kommune forteller at de har utfordret den etablerte praksisen ved bruk av plan- og bygningsloven, der de har lagt ned flere krav til havbruksnæringen.

Annonse

I forrige uke skrev Kyst.no om  Norges Miljøvernforbund sin veileder, som er spesialdesignet for kommuner som ønsker å vri oppdrettsnæringen i retning med flere lukkede anlegg. I veilederen viser de til Osterøy kommune, som har benyttet plan- og bygningsloven for å regulere havbruk.

Jarle Skeidsvoll (KrF) forteller til Kyst.no at kommunen har regulert to store arealer til anlegg, som ikke slipper ut noen organiske partikler.

- Vi har gjort et omfattende reguleringsarbeid og feltene er offisielle, forteller Skeidsvoll.

Les også: AP: Handler om hvordan Tromsø skal være i fremtiden

Inviterer ny teknologi til Osterøy

Ordføreren legger til at de har teiger klare for de som har teknologi, men understreker at flere av prosjektene som har fått utviklingskonsesjon ikke er ferdigutviklet, noe som kan ha sammenheng med at teknologien ikke er moden ennå.

- Det er flere som har noe på gang. Det synes jeg er veldig spennende. Jeg har sendt noen e-poster for å informere om muligheten som er her.

Skeidsvoll poengterer at flere av løsningene må modnes før de kan tas i bruk, og inviterer i samme slengen de som ønsker det, å gripe muligheten som eksisterer i Osterøy.

Har brutt en prinsipiell barriere

Ordføreren forteller også at kommunen var de første som stilte kvalitetskrav til regulering i sjø med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Han forklarer videre at loven vanligvis har vært brukt på land og vært ekstremt detaljert.

Ordfører i Osterøy Jarle Skeidsvoll (KrF) forteller at kommunen brøt en barrière da de brukte plan- og bygningsloven til å regulere sjøareal. Foto: KrF.
Ordfører i Osterøy Jarle Skeidsvoll (KrF) forteller at kommunen brøt en barrière da de brukte plan- og bygningsloven til å regulere sjøareal. Foto: KrF.

- Det har nesten vært slik at en regulerer hvilken gresstype som har vært på taket, men på hav har det ikke vært noen detaljer annet enn at en setter av en rute merket akvakultur, slår han fast.

Kommune har ifølge ordføreren utfordret den etablerte praksisen ved bruk av plan- og bygningsloven. Han forteller at de la ned krav tilknyttet volum-kvaliteter som kun tillater lave eller ingen utslipp av organiske partikler, noe som er et teknologinøytralt krav.

- Vi måtte bryte helt nytt land. Selv om Tromsø fikk oppmerksomhet for noen måneder siden, så var vi ikke klar over at vi hadde brutt en prinsipiell barriere for to år siden, forklarer han.

Havbruk 2.0

Ordføreren beskriver utfordringene som kommunen har i fjordene med dårlig utskiftning i fjordbassenget, tap av oksygen i lavere vannlag og at fjordene mangler kapasitet for å ta imot mer gjødsel. Han legger til at de møtte solid motbør fra Hordaland fylkeskommune.

- Vi gikk i megling, og det førte ikke frem. Vi stod på kravene våre og fikk en dialog til slutt, forklarer Skeidsvoll.

I følge ordføreren endte det med et enstemmig vedtak i fylket for å kunne stille kvalitetskrav til oppdrettsnæringen i fjordområder med utfordringer.

Saken står

I forrige uke fikk Kyst.no advokatkontoret Sands til å vurdere Norges Miljøvernforbund sin veileder for norske kommuner som ønsker å gå i retning av mer lukkede anlegg. Her advarte Advokat Halfdan Mellby norske kommuner mot å bruke veilederen. Skeidsvoll mener dette er typisk næringsperspektiv.

- De bruker regelverket og sier at en ikke skal bry seg med dette her. Dette gjelder også andre sektormyndigheter som sier at plan- og bygningsloven ikke har vært brukt slik, svarer ordføreren.

Han legger til at kommunen har full støtte fra Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen og at de har etablert en praksis som ikke er utfordret av sentrale myndigheter.

- Et advokatkontor som kan ha andre interesser kan si hva de vil. Men denne saken står, slår Skeidsvoll fast.

Nestleder Ruben Mjelde Oddekalv i Norges Miljøvernforbund støtter ordføreren i Osterøy i bruk av plan- og bygdningsloven. Foto: Norges Miljøvernforbund
Nestleder Ruben Mjelde Oddekalv i Norges Miljøvernforbund støtter ordføreren i Osterøy i bruk av plan- og bygdningsloven. Foto: Norges Miljøvernforbund

Får støtte av Norges Miljøvernforbund

Ordfører Jarle Skeidsvoll får støtte av nestleder Ruben Mjelde Oddekalv i Norges Miljøvernforbund som i en kommentar til Kyst.no gjør et poeng av at advokater i begge leirer vil bestride lovparagrafer. Han poengterer også at oppdrettsindustrien har benyttet juss for å kunne fortsette oppdrett i åpne anlegg.

- Vi mener at lovverket og paragrafene som vi har lagt til grunn for vår veileder står sterkt, skriver Oddekvalv.

Han viser til Osterøy kommune og deres reguleringsarbeid med å kreve nullutslipp fra oppdrettsnæringen. Oddekalv sier avslutningsvis at advarselen fra Mellby i hovedsak handler om tolkning av lovparagrafer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse