Gå til innhold
Seafood Trainee besøk hos Hardanger Akvasenter og Lingalaks. Besøket var del av modul 1 med hovedfokus på verdikjeden innen havbruk.  Foto: Silje Katrine Robinson.
Seafood Trainee besøk hos Hardanger Akvasenter og Lingalaks. Besøket var del av modul 1 med hovedfokus på verdikjeden innen havbruk. Foto: Silje Katrine Robinson.

22 Seafood Trainee-deltagere besøkte sist uke Lingalaks sitt visningssenter for å lære mer om lakseoppdrett. Det ble et lærerikt besøk med både praktisk og teoretisk påfyll av kunnskap for de nyutdannede.

De 22 traineene deltar i NCE Seafood Innovation sitt kompetanseprogram Seafood Trainee  for nyutdannede innen sjømatindustrien. Traineene er ansatt i 10 ulike sjømatbedrifter og  har bakgrunn fra havbruk og fiske, akvatisk matproduksjon, samfunnsøkonomi,  markedsføring og salg, sivilingeniør, økonomi og administrasjon, finans og flere andre  fagområder. 

Første stopp i programmet var en omvisning på Hardanger Akvasenter hvor daglig leder  Solveig Botnen viste gruppen rundt og ga en god innføring i utstillingen «Det er her me bur».  Deretter gikk turen videre til Lingalaks sitt visningsanlegg i Fyksesund hvor traineene kom  tett på både fisk og anlegg. Knut Olav Berg, økonomi- og administrasjonssjef i Lingalaks, ga  en god introduksjon til selskapets virksomhet, historiske utvikling og fremtidige visjoner. 

Traineene var imponert over hvor mye spennende som rører seg innen sjømatnæringen og  var strålende fornøyd med hva de hadde lært. Foto: Silje Katrine Robinson.
Traineene var imponert over hvor mye spennende som rører seg innen sjømatnæringen og  var strålende fornøyd med hva de hadde lært. Foto: Silje Katrine Robinson.

Besøket på Lingalaks var en del av kompetanseprogrammet Seafood Trainee som NCE  Seafood Innovation arrangerer årlig for nyutdannede i sjømatindustrien. Programmet er det  første av sitt slag i Norge og er en kombinasjon av praktisk og akademisk kompetansetilførsel gjennom 4 moduler spredt over 12 dager.  

Besøket var del av modul 1 med hovedfokus på verdikjeden innen havbruk. Resten av  programmet ble gjennomført i Bergen med foredrag fra Lerøy Seafood, Cargill, Benchmark Genetics, Sjor, EY, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Niva og med besøk på  RASLab. 

Traineene var imponert over hvor mye spennende som rører seg innen sjømatnæringen og  var strålende fornøyd med hva de hadde lært. – Det var veldig bra å få økt innsikt i hver av  fasene i verdikjeden for havbruk, og det var spesielt lærerikt og spennende å komme ut på  anlegget til Lingalaks, sier Karoline Aarebrot som er trainee i NCE Seafood Innovation. 

Om Seafood Trainee 

Seafood Trainee er et nasjonalt ledende trainee program for nyutdannede med bachelor  eller mastergrad innenfor ulike fagområder som eksempelvis biologi, teknologi, fiskehelse,  havbruk, økonomi, samfunnsvitenskap, markedsføring og juss. Programmet er etablert med  utgangspunkt i sjømatnæringens behov for å øke kompetanse på tvers av næringen og øke  talentattraksjonen. Programmet kombinerer en jobb i sjømatnæringen med et akademisk  program på 12 dager, spredt over fire moduler. 

Seafood Trainee besøk hos Hardanger Akvasenter og Lingalaks. Foto: Silje Katrine Robinson.
Seafood Trainee besøk hos Hardanger Akvasenter og Lingalaks. Foto: Silje Katrine Robinson.

- Det er et konstant behov for å tiltrekke seg de beste kandidatene og talentene for å støtte  den bærekraftige utviklingen vi ser i sjømatnæringen. Seafood Trainee programmet er en  enestående mulighet for unge talenter å bygge nettverk og kompetanse på tvers av  næringen. Samtidig som selskapene som ønsker traineer får tilgang til svært gode  kandidater, og traineene blir en del av et program over et år som gir de en unik  helhetsforståelse og innsikt over sjømatnæringen, sier Nina Stangeland, Daglig leder i NCE  Seafood Innovation. 

I tillegg til Seafood Trainee arrangerer NCE Seafood det internasjonale  kompetanseprogrammet Seafood Next for fagfolk som er nye i sjømatnæringen. Programmet har som mål å øke kunnskap og kompetanse for å oppnå bærekraftig vekst og  innovasjon i hele sjømatens verdikjede. Ettårsprogrammet er åpent for alle som ønsker å  videreutvikle sin innsikt og kunnskap om den globale sjømatnæringen og er tiltenkt  kandidater med ulik kompetanse, utdanning og stillinger. 

Om NCE Seafood Innovation 

NCE Seafood Innovation er en næringsklynge med over 90 partnere og medlemmer, som  totalt representerer store deler av små og mellomstore bedrifter i sjømatsnæringen. Klyngen  er et National Center of Expertice (Klyngeprogrammet, Innovasjon Norge) og har som  målsetning å bidra til bærekraftig vekst og utvikling av sjømatnæringen, med fokus på  kompetanse og innovasjon. Klyngen jobber på tvers av ulike aktører i bransjen – etablerte  selskaper i industrien, forskning og utdanning, entreprenører, risikokapitalaktører og  offentlig virkemiddelapparat – for å utnytte kraften i samarbeid på tvers for å realisere  målsetningen. Klyngen jobber innen tre strategiske satsingsområder: kompetanse,  innovasjon og entreprenørskap.  

Seafood Trainee besøk hos Hardanger Akvasenter og Lingalaks. Foto: Silje Katrine Robinson.
Seafood Trainee besøk hos Hardanger Akvasenter og Lingalaks. Foto: Silje Katrine Robinson.

Har du en sak du
vil tipse oss om?